Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Предимствата на песъкоструйното почистване


 Песъкоструйното почистване все още е най-добрият и универсален метод за подготовка на метални повърхности преди боядисване. Чрез него се постига пълно отстраняване на металните окиси и замърсявания , както и създаване на котвен профил на повърхността, способстващ за добрата адхезия на защитното покритие.

Подходящо е за почистване на засегнати от корозия продукти и замърсявания на стоманени и стоманобетонни конструкции преди нанасяне на антикорозионни покрития, почистване на метали преди нанасяне на прахови покрития, почистване на всякакви отливки и леярски форми, матиране на стъкла , гравиране на надписи върху камък, дърво или стъкло, каменни фасади на сгради и др..

През последните години все – повече се налага използването на рециклиращи се абразиви /стоманени дробинки, корунд, гарнет/ вместо еднократните минерални абразиви /пясък, металургична шлака/. Причините за това са екологични и икономически. С най-широко приложение са рециклиращите се метални абразиви поради ниското прахоотделяне при бластиране, възможността за многократно рециклиране /над 1000 пъти/ и поддържането на постоянен профил на награпавяване на обработваните повърхности.

От 2013 година „Бласт Инженеринг“ ЕООД е  единственият български производител на индустриални камери за дробеструйно почистване / бластиране/ на метални конструкции с размери до 30 х 6 х 6 метра. Предлагаме пълен инженеринг – проектиране, доставка на необходимите машини и съоръжения, монтаж и пуск на инсталациите.

От 2013 г. досега имаме изградени в България  вече 20 индустриални камери за бластиране със стоманен абразив, както и една камера в Германия.

Всички камери са снабдени с рециклиращи системи за абразива и с прахоулавящи филтри.

Камерите са сертифицирани по EN ISO 12100:2010 (БДC EN ISO 12100:2; EN 60204-1'2006+A1:2009 (EEC EN 60204:2006+A1:2009) от TUV Rheinland.

Всички компоненти на камерите са проектирани и произведени от нас в България, като само песъкоструйните апарати и компресорите са произведени в Германия.

 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: