Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена

Покажи Страниците
2012-12-17 10:17:52

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАГРАДЕНИТЕ ОБЩИНИ В КОНКУРСА “БЪЛГАРСКА ЕКООБЩИНА” ПОСЕТИХА ЗАВОДА ЗА БИОГАЗ ВЪВ ВИЕНА

 
Vienna Biogas Plant
 

Конкурсът “Българска екообщина”  има за цел да популяризира най-добрите зелени практики, реализирани от българските местни власти. Тази година община Добрич грабна престижния приз в категория “Енергийна ефективност”, а община Ловеч - в категория “Управление на отпадъци”.  

Двама представители на тези общини имаха възможността да посетят Vienna Biogas Plant в Австрия – награда, осигурена от Виа Експо, организатор на Конкурса и на Екофорума за Югоизточна Европа за управление на отпадъци и зелена енергия. Партньори на “Българска eкообщина” са Националното сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление и Асоциация на еколозите от общините в България.

Заводът е един от най-модерните  общински инсталации за биогаз в Европа и там годишно се третират над 17,000 тона биогенни отпадъци - храни и органичната фракция на твърди битови отпадъци. Произведеният биогаз се състои от 60 % метан, висококалорично газообразно гориво. То се използва за отопление на централата и от над 500 домакинства на територията на Виена.

Предлагаме на вашето внимание кратко интервю с г-жа Теодора Петкова, еколог на община Добрич, която споделя своите преки впечатления от Vienna Biogas Plant.


1. Г-жо Петкова, визитата до каква степен ще допринесе за популяризирането на такъв вид индустрия във вашата община?  

В момента на територията на Община Добрич е в процес на реализация инвестиционно намерение (на частен инвеститор) за изграждане на инсталация за производство на биогаз основно от слама, но с опция за оползотворяване на други биоотпадъци. Така че този вид производство не е съвсем непознато за нашата община.
След моето завръщане коментирахме с моите колеги технологиите, които видях във Vienna Biogas Plant.

2. Считате ли, че такъв вид заводи имат шансове да бъдат изградени в близка перспектива в страната ни?

Заводи за производство на биогаз - да, но в пълния вид технологията, която включва изгаряне на отпадъците, които не могат да се разделят и предадат за оползотворяване, не съответстват на концепцията за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците. На регионалните депа дейностите са насочени към разделяне с цел рециклиране и компостиране на отпадъците; изгаряне с цел производство на енергия не се предвижда.


3. Какви биха били пречките, които трябва да бъдат преодолени, за да заработят такива предприятия в България?

Vienna Biogas Plant е с общинско участие. На първо място общините трябва да са достатъчно богати, за да си позволят подобна инвестиция или поне да са равноправен партньор при едно публично-частно партньорство. Освен това за произведената енергия (електро- или топплинна) е добре да има преференциални цени, когато е произведена от фирми с общинско участие. И много важно условие е да има мощности, които да обезпечат преноса на произведената енергия от подобен вид предприятия.


Акценти на Екофорума и изложба за Югоизточна Европа: 29-31 май 2013 г., София

- 2-ри конкурс “Българска екообщина”
- Основни  браншови сектори: управление на отпадъци, рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради и асансьорни съоръжения
- Австрийски и италиански павилиони, Унгарско национално участие
- Конферентна програма с участието на водещи международни лектори и експерти от България

За повече информация: Виа Експо
www.viaexpo.com
 


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Европейски съвет за енергийноефективна икономика – ЕСЕЕЕ


Международна асоциация за твърди отпадъци – ISWA

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo