Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу

Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама
за jугоисточну европу


Jугоисточна Европа креће своjим путем према стабилном успону. Наш регион има огромни потенциjал за примењивање модерних решења у области енергетике, збрињавања отпадака и градског развоjа.

Коjе су ове технологиjе, коjе штеде ресурсе, повећаваjу конкурентност и брину се за човекову околину? Коjи су финансови механизми и како законодавство обезбеђуjе погодне услове месним самоуправама и привреди приликом реализовања проjеката? Одговоре даjе 12-то издање тематских саjмова и конференциjе у чиjи центар пажње jе Jугоисточна Европа: ЕЕ и ВЕ (eнергетска ефикасност и обновљиви извори енергије), Smart Cities (интелигентни градови) и Save the Planet (збрињавања отпадака и рециклирање). Оне е се одржати од 5-тог до 7-ог априла у Софиjи, Бугарска.

Организатори из Виа Експо анонсираjу учешће 13 држава – 50 % излагача jе из иностранства, што демонстрира њихово интересовање према тржишту  Jугоисточне Европе и намеру да приликом тога нађу пословне партнере.

САJМОВИ

ЕЕ и ВЕ

Ове године акцент ће бити на инсталациjама за производњу биоенергиjе. Оне се примењуjу у пољопривреди. Бугарска друштва ће представљати фотоволтаичне системе за зградну интеграциjу и нестандардне модуле за специфичну архитектуру, као што и системе за аутономно напајање. Интересовање ће изазвати и хибридна решења и построjења за чување енергиjе. Посетиоци ће имати могућност да се упознаjу са системима за греjање, за вентилацију и охлађивање, коjи користе знатно мање енергиjе и пружаjу велик комфор. Биће представљени и проjекти за когенерациjу за различите индустриjске гране. Измећу ових нових производа и експоната ћемо наћи изолационе панеле и целовите системе за изолациjу, погодне како за стамбене, тако и за индустриjске зграде.

Smart Cities
Излагачи ће представити свестране радне вариjанте за изградњу зградне аутоматизациjе, коjе смањуjу инсталационе, енергетске и оперативне трошкове. На оваj начин ће промовисати бежична решења и производе ЛЕД за уштеду енергије. Такозване „пасивне куће“ се сматраjу кућама будућности. Jедан од излагача ће пружити интересантне информациjе у вези са њиховим проjектовањем, дизаjнирањем и изградњом. Он нуди и наставу за струку „Сертификован Дизаjнер / Консултант за „Пасивне Куће“.

Save the Planet

Између експоната тематског саjма Save the Planet ће се налазити построjeња за рециклирање и прерађивање биолошких и пластичних отпадака, опрема за обнављање грађевинских отпадака, машине, системи за механично и биолошко-механично третирање чврстих отпадака, различити шредери  и jош много нових проналазака. Занимљива за индустриjска предузећа, коjа производе енергиjу од отпадака, за топлане и електране,  за индустриjу за производњу цемента и стакла ће бити технологиjа за прерађивање издувних гасова и дима.

КОНФЕРЕНЦИJЕ

Тематска разноврсност и присуство стручњак на конференцијама ће пружити прилику за размену искуства, дискусије и корисне контакте. Међу говорницима ће бити представници Euroheat & Power, Међународне асоцијације за геотермалну енергиjу, Института енергетске ефикасности зграда у Европи, Управе за заштиту животне средине Европске комисије, Европске федерације за управљање отпацима и заштиту животну околину, Европске асоцијације за биогас, Конвенте градоначелника и других. Говорници ће размотрити најновије трендове у пасивним зградама, паметни превоза, питања како користити потенцијал геотермалне енергије и како повезивати локалне системе грејања са обновљивим изворима енергије и других.

Делегати ће се упознати са мерама у вези са „кружном економијом“, као и са најбољим праксама за третман органског и пластичног отпада. Пажњу ће привући и тема „Како претворити отпаде у извор ресурса у прехрамбеној индустрији, пољопривреди и обради дрвета“, приликом чега ће се делити и бугарско искуство услед успешног спровођења извесног броjа проjеката у Аустриjи, Немачкоj, Данскоj и Белгиjи.

www.viaexpo.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: