Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу

2016-03-18 16:10:09

Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама
за jугоисточну европу


Jугоисточна Европа креће своjим путем према стабилном успону. Наш регион има огромни потенциjал за примењивање модерних решења у области енергетике, збрињавања отпадака и градског развоjа.

Коjе су ове технологиjе, коjе штеде ресурсе, повећаваjу конкурентност и брину се за човекову околину? Коjи су финансови механизми и како законодавство обезбеђуjе погодне услове месним самоуправама и привреди приликом реализовања проjеката? Одговоре даjе 12-то издање тематских саjмова и конференциjе у чиjи центар пажње jе Jугоисточна Европа: ЕЕ и ВЕ (eнергетска ефикасност и обновљиви извори енергије), Smart Cities (интелигентни градови) и Save the Planet (збрињавања отпадака и рециклирање). Оне е се одржати од 5-тог до 7-ог априла у Софиjи, Бугарска.

Организатори из Виа Експо анонсираjу учешће 13 држава – 50 % излагача jе из иностранства, што демонстрира њихово интересовање према тржишту  Jугоисточне Европе и намеру да приликом тога нађу пословне партнере.

САJМОВИ

ЕЕ и ВЕ

Ове године акцент ће бити на инсталациjама за производњу биоенергиjе. Оне се примењуjу у пољопривреди. Бугарска друштва ће представљати фотоволтаичне системе за зградну интеграциjу и нестандардне модуле за специфичну архитектуру, као што и системе за аутономно напајање. Интересовање ће изазвати и хибридна решења и построjења за чување енергиjе. Посетиоци ће имати могућност да се упознаjу са системима за греjање, за вентилацију и охлађивање, коjи користе знатно мање енергиjе и пружаjу велик комфор. Биће представљени и проjекти за когенерациjу за различите индустриjске гране. Измећу ових нових производа и експоната ћемо наћи изолационе панеле и целовите системе за изолациjу, погодне како за стамбене, тако и за индустриjске зграде.

Smart Cities
Излагачи ће представити свестране радне вариjанте за изградњу зградне аутоматизациjе, коjе смањуjу инсталационе, енергетске и оперативне трошкове. На оваj начин ће промовисати бежична решења и производе ЛЕД за уштеду енергије. Такозване „пасивне куће“ се сматраjу кућама будућности. Jедан од излагача ће пружити интересантне информациjе у вези са њиховим проjектовањем, дизаjнирањем и изградњом. Он нуди и наставу за струку „Сертификован Дизаjнер / Консултант за „Пасивне Куће“.

Save the Planet

Између експоната тематског саjма Save the Planet ће се налазити построjeња за рециклирање и прерађивање биолошких и пластичних отпадака, опрема за обнављање грађевинских отпадака, машине, системи за механично и биолошко-механично третирање чврстих отпадака, различити шредери  и jош много нових проналазака. Занимљива за индустриjска предузећа, коjа производе енергиjу од отпадака, за топлане и електране,  за индустриjу за производњу цемента и стакла ће бити технологиjа за прерађивање издувних гасова и дима.

КОНФЕРЕНЦИJЕ

Тематска разноврсност и присуство стручњак на конференцијама ће пружити прилику за размену искуства, дискусије и корисне контакте. Међу говорницима ће бити представници Euroheat & Power, Међународне асоцијације за геотермалну енергиjу, Института енергетске ефикасности зграда у Европи, Управе за заштиту животне средине Европске комисије, Европске федерације за управљање отпацима и заштиту животну околину, Европске асоцијације за биогас, Конвенте градоначелника и других. Говорници ће размотрити најновије трендове у пасивним зградама, паметни превоза, питања како користити потенцијал геотермалне енергије и како повезивати локалне системе грејања са обновљивим изворима енергије и других.

Делегати ће се упознати са мерама у вези са „кружном економијом“, као и са најбољим праксама за третман органског и пластичног отпада. Пажњу ће привући и тема „Како претворити отпаде у извор ресурса у прехрамбеној индустрији, пољопривреди и обради дрвета“, приликом чега ће се делити и бугарско искуство услед успешног спровођења извесног броjа проjеката у Аустриjи, Немачкоj, Данскоj и Белгиjи.

www.viaexpo.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: