Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Преодоляваме езиковите бариери чрез интелигентна система eTranslation


Интервю с д-р Андреа Льош, Мениджър проекти и координатор, Европейски център за координация на езиковите ресурси (ELRC)

Уважаема г-жо Льош, разкажете ни повече за мрежата ELRC.


Тя подкрепя многоезичността на публичните услуги, като по този начин улеснява както държавните служители, така и гражданите. Събирайки езикови ресурси в автоматизираната система за превод eTranslation с цел адаптирането им към качествените обществени услуги в цяла Европа, ELRC значително подпомага превръщането на градовете и техните услуги в по-интелигентни.

Нашата цел е широко да популяризираме инструмента eTranslation, за който в момента има безплатен достъп във всички държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Той обхваща официалните езици на ЕС, исландски и норвежки (Bookmal и Ninorsk). Допълнителна информация за eTranslation можете да намерите на https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en.

Какви са ползите от използването на тази услуга?

Благодарение на eTranslation публичната администрация и гражданите могат да общуват без граници на всички официални езици на ЕС, исландски и норвежки, като по този начин се предлагат 552 езикови двойки. Това е уникално. По този начин инструментът преодолява съществуващите езикови бариери за всички свои потребители. В същото време се осигурява безопасност на високо ниво в комуникацията и обмяната на данните. Всеки, работещ в държавната публична администрация, малки и средни предприятия, университетски езикови факултети от държава в ЕС, Исландия или Норвегия, може да се регистрира и да ползва услугите на инструмента.

Колко са потребителите на системата?

Над 70 институции са вече свързани с eTranslation, имаме регистрирани повече от 2000 активни потребители само през последната четвърт на 2019 г. Системата постави забележителен рекорд, като преведе повече от 1 милион страници в един ден (това беше на 7 ноември 2019 г.). eTranslation и качеството на услугата зависят от данните, които се вкарват в нея. Всеки може да я вгради в своя сайт, като по този начин се подкрепя не само официалния език на дадена страна, но и многоезичността на Европа. За повече информация – www.lr-coordination.eu, info@lr-coordination.eu.

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: