Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Хрвое Милошевич, Регионален мениджър продажби, BDI-BioEnergy International AG
Интервю със сп. Ютилитис и Фасилитис, медиен партньор на ЕЕ и ВЕ, Save the Planet


Въпросите зададе Людмила Златева


Г-н Милошевич, върху какви дейности се концентрира компанията BDI?

BDI – BioEnergy International AG е пазарен и технологичен лидер в изграждането на електроцентрали на биодизел и биогаз до ключ по поръчка. Използва се технологията Multi-Feedstock, която компанията сама разработи. Технологията BioGas на BDI позволява максимално ефективно оползотворяване на ресурса при производството на енергия от отпадъци и странични продукти. Компанията е основана през 1996 г. и оттогава работи по целия жизнен цикъл на тези продукти– от проучвания, инженеринг и строителство до следпродажбен сервиз.

Има ли производството на енергия от отпадъци бъдеще в България и региона?

Според Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ), процентът на отпадъците за всяка от трите групи - „храна“, „плодове“ и „зеленчуци“, за всички стъпки от веригата на доставките е около 30 – 45%. В Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се тези отпадъци най-често се изхвърлят на общински сметища заедно с всички твърди битови отпадъци, като така създават екологични проблеми. Секторът за преработка на отпадъците бавно се развива и ще се разрасне с още дейности по разделно събиране.

Според най-новите данни, с които разполагам, 73% от битовите отпадъци отиват на сметищата, а 23 на сто се събират разделно и подлежат на преработка. Нищо не отива за изгаряне. Трябва да се проследят всички участници във веригата на стойността и процесите на събиране.



Необходима е адекватна регулация, стимули за рециклиране и превенция на замърсяването, както и обявяване на конкурси за нови заводи за преработка на отпадъци. Рециклирането и повторната употреба на отпадъците са привлекателни както за държавни, така и за частни инвеститори, основно заради таксите за разделно събиране и наличието на пазар за вторични суровини, от който всички могат да извлекат ползи.

В ЦИЕ 28% от органичните отпадъци не се използва повторно за производство на енергия. Единствено отпадъците от месопреработването, пивоварните и производството на захар намират такова приложение. Статистиката показва, че в страните от ЦИЕ по 90 млн. тона храна на ден се изхвърля, като голяма част от този отпадък може да се използва устойчиво за производство на енергия.

Разкажете ни за някой от проектите, по които BDI е работила. Какво прави вашите тхнологии конкурентни?

През 2010 г. на BDI бе възложено изпълнението на станция за ферментация на органични битови земеделски отпадъци в Турция. Капацитетът ѝ е 30 хил. тона битови отпадъци и още толкова тор и селскостопански отпадъци. Това е първо по рода си такова съоръжение в Турция. Основните цели са три – използването на органичния отпадък за производство на електричество и за компост, и рециклирането за повторна употреба на неорганичните отпадъци.

Паралелно с това се води и политика по пълна интеграция на процеса по управление на отпадъците, който включва и образоване на домакинствата и общините как да идентифицират сепарират отпадъците. След разделното събиране отпадъците рециклират и подготвят за анаеробно разграждане по технология на BDI, произвежда се електроенергия и топлина, компост, тор и твърдо гориво (RDF). Неизползваемите инертни материали се изхвърлят в модерни депа, а нежеланите миризми се отстраняват чрез въглеродни филтри.

Може ли този вид производство на енергия да се конкурира с други възобновяеми източници (ВЕИ), особено предвид преосмислянето на стимулите за ВЕИ и намаляването на преференциалните тарифи?

За производството на енергия анаеробното разграждане е подходящ метод за справяне с отпадните продукти, особено с органичните. Храните изтекъл срок на годност, органичните индустриални отпадъци (използвани зърнени култури, суроватка и др.) са потенциален ресурс за производство на енергия. Въпреки понижаващите се преференциални цени, анаеробното разграждане е технология, която може да стимулира общините да организират по-добре събирането и преработването на отпадъците, тъй като те ще имат допълнителни приходи от такса смет както от домакинствата, така и от индустрията, която в момента харчи огромни суми за депонирането на отпадъци, вместо да генерира енергия от тях.

Освен общи усилия със земеделските производители, хранителната индустрия и производителите на стоки, устойчивият хранителен избор и по-малкото количество депонирани отпадъци са огромен потенциал за общините. Крайните продукти от анаеробното разграждане са изключително ценни – електроенергия и топлина, висококачествен органичен тор. Печалбата не идва само от преференциалните цени, а от въглеродните спестявания и бъдещето на околната среда.

Работи ли BDI с университети и изследователски институции, за да създаде иновации? С кои постижения се гордеете най-много?

Изследването и разработването са основополагащи за BDI, за да може да поддържа вискои стандарти в устойчивото производство на енергия чрез собствени технологии. Всяка година BDI инвестира значителен процент от оборота си в ориентирани към бъдещето изследователски и развойни дейности, най-вече за използване на нови суровини от битови и индустриални отпадъци за производство на енергия и други крайни продукти.

BDI работи в общ изследователски център от 2003 г. насам. Партнираме си с редица университети – Техническият университет и Университет „Карл Франценс“ в Грац (Австрия), и организации – Европейската асоциация по алги и биомаса, Европейската асоциация за биогаз и работната група на австрийските оператори на инсталации за компост и биогаз (ARGE Kompost&Biogas) и др. Дългото ни сътрудничество с тези институции ни дава техническа експертиза за широк набор от услуги.

Работим и с представители на университети в Гърция и Турция, за да можем да намерим най-добрите решения за нашите клиенти.



За сп. Ютилитис
То е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании, в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка.
www.utilities.bg

 
сп. Фасилитис

Списание Фасилитис е единственото българско списание, което предоставя специализирана информация относно секторите, свързани с управлението и поддръжката на офисни, жилищни, индустриални сгради и съоръжения.
http://facilities.bg/

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: