Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Начало > Новини > • Пресинформация > Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Покажи Страниците
2015-06-15 15:41:54

Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Хрвое Милошевич, Регионален мениджър продажби, BDI-BioEnergy International AG
Интервю със сп. Ютилитис и Фасилитис, медиен партньор на ЕЕ и ВЕ, Save the Planet


Въпросите зададе Людмила Златева


Г-н Милошевич, върху какви дейности се концентрира компанията BDI?

BDI – BioEnergy International AG е пазарен и технологичен лидер в изграждането на електроцентрали на биодизел и биогаз до ключ по поръчка. Използва се технологията Multi-Feedstock, която компанията сама разработи. Технологията BioGas на BDI позволява максимално ефективно оползотворяване на ресурса при производството на енергия от отпадъци и странични продукти. Компанията е основана през 1996 г. и оттогава работи по целия жизнен цикъл на тези продукти– от проучвания, инженеринг и строителство до следпродажбен сервиз.

Има ли производството на енергия от отпадъци бъдеще в България и региона?

Според Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ), процентът на отпадъците за всяка от трите групи - „храна“, „плодове“ и „зеленчуци“, за всички стъпки от веригата на доставките е около 30 – 45%. В Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се тези отпадъци най-често се изхвърлят на общински сметища заедно с всички твърди битови отпадъци, като така създават екологични проблеми. Секторът за преработка на отпадъците бавно се развива и ще се разрасне с още дейности по разделно събиране.

Според най-новите данни, с които разполагам, 73% от битовите отпадъци отиват на сметищата, а 23 на сто се събират разделно и подлежат на преработка. Нищо не отива за изгаряне. Трябва да се проследят всички участници във веригата на стойността и процесите на събиране.Необходима е адекватна регулация, стимули за рециклиране и превенция на замърсяването, както и обявяване на конкурси за нови заводи за преработка на отпадъци. Рециклирането и повторната употреба на отпадъците са привлекателни както за държавни, така и за частни инвеститори, основно заради таксите за разделно събиране и наличието на пазар за вторични суровини, от който всички могат да извлекат ползи.

В ЦИЕ 28% от органичните отпадъци не се използва повторно за производство на енергия. Единствено отпадъците от месопреработването, пивоварните и производството на захар намират такова приложение. Статистиката показва, че в страните от ЦИЕ по 90 млн. тона храна на ден се изхвърля, като голяма част от този отпадък може да се използва устойчиво за производство на енергия.

Разкажете ни за някой от проектите, по които BDI е работила. Какво прави вашите тхнологии конкурентни?

През 2010 г. на BDI бе възложено изпълнението на станция за ферментация на органични битови земеделски отпадъци в Турция. Капацитетът ѝ е 30 хил. тона битови отпадъци и още толкова тор и селскостопански отпадъци. Това е първо по рода си такова съоръжение в Турция. Основните цели са три – използването на органичния отпадък за производство на електричество и за компост, и рециклирането за повторна употреба на неорганичните отпадъци.

Паралелно с това се води и политика по пълна интеграция на процеса по управление на отпадъците, който включва и образоване на домакинствата и общините как да идентифицират сепарират отпадъците. След разделното събиране отпадъците рециклират и подготвят за анаеробно разграждане по технология на BDI, произвежда се електроенергия и топлина, компост, тор и твърдо гориво (RDF). Неизползваемите инертни материали се изхвърлят в модерни депа, а нежеланите миризми се отстраняват чрез въглеродни филтри.

Може ли този вид производство на енергия да се конкурира с други възобновяеми източници (ВЕИ), особено предвид преосмислянето на стимулите за ВЕИ и намаляването на преференциалните тарифи?

За производството на енергия анаеробното разграждане е подходящ метод за справяне с отпадните продукти, особено с органичните. Храните изтекъл срок на годност, органичните индустриални отпадъци (използвани зърнени култури, суроватка и др.) са потенциален ресурс за производство на енергия. Въпреки понижаващите се преференциални цени, анаеробното разграждане е технология, която може да стимулира общините да организират по-добре събирането и преработването на отпадъците, тъй като те ще имат допълнителни приходи от такса смет както от домакинствата, така и от индустрията, която в момента харчи огромни суми за депонирането на отпадъци, вместо да генерира енергия от тях.

Освен общи усилия със земеделските производители, хранителната индустрия и производителите на стоки, устойчивият хранителен избор и по-малкото количество депонирани отпадъци са огромен потенциал за общините. Крайните продукти от анаеробното разграждане са изключително ценни – електроенергия и топлина, висококачествен органичен тор. Печалбата не идва само от преференциалните цени, а от въглеродните спестявания и бъдещето на околната среда.

Работи ли BDI с университети и изследователски институции, за да създаде иновации? С кои постижения се гордеете най-много?

Изследването и разработването са основополагащи за BDI, за да може да поддържа вискои стандарти в устойчивото производство на енергия чрез собствени технологии. Всяка година BDI инвестира значителен процент от оборота си в ориентирани към бъдещето изследователски и развойни дейности, най-вече за използване на нови суровини от битови и индустриални отпадъци за производство на енергия и други крайни продукти.

BDI работи в общ изследователски център от 2003 г. насам. Партнираме си с редица университети – Техническият университет и Университет „Карл Франценс“ в Грац (Австрия), и организации – Европейската асоциация по алги и биомаса, Европейската асоциация за биогаз и работната група на австрийските оператори на инсталации за компост и биогаз (ARGE Kompost&Biogas) и др. Дългото ни сътрудничество с тези институции ни дава техническа експертиза за широк набор от услуги.

Работим и с представители на университети в Гърция и Турция, за да можем да намерим най-добрите решения за нашите клиенти.За сп. Ютилитис
То е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании, в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка.
www.utilities.bg

 
сп. Фасилитис

Списание Фасилитис е единственото българско списание, което предоставя специализирана информация относно секторите, свързани с управлението и поддръжката на офисни, жилищни, индустриални сгради и съоръжения.
http://facilities.bg/

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo