Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Приветствено послание от посланик Траян Кебелеу
Заместник - генерален секретар
Постоянен международен секретариат
Организация за Черноморско икономическо сътрудничество BSEC


От името на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество отправям топло приветствие към участниците в 15то издание на конференциите и изложенията за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия, интелигентни градове, околна среда, управление на отпадъците и рециклиране, организирани от Виа Експо. Нашата организация има честта да бъде от 2011 г. един от партньорите на събитието, което е отлична платформа за запознаване с последните технологични разработки, свързани с по-чиста енергия, по-зелени градове и по-качествени сгради, идентифициране на нови възможности за инвестиции и полезно взаимодействие на участниците на пазара в тези сектори. Един от основните приоритети на нашата организация е да подкрепи усилията на 12-те държави-членки за осигуряване на устойчива енергия чрез прилагане на Стратегията за Зелена енергия на ЧИС, която беше приета през 2018 г. с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и благоприятното въздействие върху околната среда.

Тази година за първи път организираме Инвестиционен форум на Зелената енергия за BSEC - събитие на Мрежата на Зелената енергия в рамките на Конференцията за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Югоизточна Европа, която ще се проведе непосредствено след официалното откриване на това събитие. Решихме да го направим, защото страната домакин държи председателството на нашата организация през първия семестър на годината 2019. Също така, тъй като Форумът е за Зелена енергия, смятахме, че най-подходящото време и място за провеждане e в рамките на събитието на Виа Експо. Участниците в това събитие ще бъдат добре дошли на нашия форум и пожелавам на всички тях ползотворна работа!

 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: