Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Приветствие от Радосвет Радев
Изпълнителен директор, Българска стопанска камара


Уважаеми дами и господа, колеги и партньори,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с откриването на трите международни конференции и изложения: Енергийна ефективност и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities. Българската стопанска камара е дългогодишен партньор на събитията, които организира Виа Експо, и съм безкрайно радостен, че с всяка следваща година интересът към тях се засилва.Тази година сред нас са представители на компании от 14 държави, които ще представят ресурсно ефективни и рентабилни решения с приложение в индустрията, общините, селското стопанство и домакинствата. Днес повече от всякога е важно новостите да се внедряват и да достигат по-бързо до пазара, да отделим повече време на кръговата икономика, защото тя е моделът на бъдещето и да търсим максимално усвояване на потенциала на възобновяемата енергия в практиката.Този тип изложения са отлична възможност за запознаване с продуктови премиери и с предимствата, които носи една нова високотехнологична и природосъобразна инвестиция. От личния си опит знам, че едни от най-ползотворните бизнес партньорства се раждат в личен контакт и след добре информиран избор. Подобен род събития дават точно това конкурентно предимство.Вярвам, че в рамките на тези три дни десетки от вас ще намерят своите бизнес партньори от балканските страни, ще открият нови ниши за развитие или просто ще си сверят часовника с последните тенденции в сферата на енергийната ефективност, управлението на отпадъци и интелигентните градове. Използвам възможността да Ви поканя и на щанда на Българската стопанска камара, където ще можете да се запознаете с Електронна платформа за повторна употреба на отпадъци. Добре дошли сте и на Инвестиционния форум за зелена енергия, който организираме съвместно с Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Пожелавам успех и ползотворни делови срещи на всички участници!


 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: