Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

2013-10-28 12:20:15

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците


На портала за обществени консултации на министерски съвет е публикуван проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели:
 

• до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
 

• до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
 

• до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
 

С цел осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по изпълнение на целите в наредбата е включена методология за изчисляване и доказване на изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количествата депониране биоразградими отпадъци по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 
 

Със заповед на министъра на околната среда и водите ежегодно се създава комисия, която предоставя мотивиран доклад за изпълнение на целите на национално ниво, който включва списък на регионите за управление на отпадъците в страната, които са постигнали целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци, с цел намаляване или освобождаване от заплащане на отчисленията за депониране на отпадъци в съответствие със ЗУО.
 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с високо качество с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране и регламентиране на реда и начина за изчисляване степента на изпълнение и докладване на целите за рециклиране на битовите отпадъци и ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци в съответствие с чл. 31, ал.1 от ЗУО.
 

Общественото обсъждане е открито до 8 ноември 2013 г.
 

Microsoft Word - 131024_SepColOrd-MS-obsht.dostap.pdf

Към новината: http://www.infobusiness.bcci.bg/

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :
 • Стратегията за управление на отпадъците в България
 • Kак да събираме отпадъци, когато сме на обществени мероприятия?
 • 10 хил. дървета ще бъдат засадени при депото за отпадъци до Долни Богров
 • Чужденци искат да строят завод за отпадъци в Плевенско
 • Хвърляме храна в кафяви кофи
 • Централа на биогаз от хранителни отпадъци в Симеоновград
 • Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров" край София
 • Ресурсната ефективност е и в начина, по който караме колата си
 • Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците
 • Инсинерацията на отпадъците е унищожение на ресурси и прикриване на грешки
 • София с проект за разделно събиране на отпадъци
 • Дни на отворените врати Аурубис България
 • Българо-германска фирма вдига завод за отпадъци в Карлово
 • Зелена светлина: Няма такова нещо като боклук
 • 3 фирми ще събират разделно в Пловдив
 • Зелено кино: седмица на екологичните филми в София 2012 от 03 до 07.12
 • Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета
 • Чака ни водопад от катаклизми заради глобалното затопляне
 • Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички
 • Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали
 • Готови сме за търговия с парникови газове
 • Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ
 • Лазер обезопасява ядрени отпадъци
 • Четири български училища се включват в международно екосъстезание на WWF
 • Швеция ще внася отпадъци!
 • Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)
 • България е на първо място в Европа по количество отпадъци на глава от населението
 • Нанобоя от отпадъци
 • Издание 2019

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: