Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците


На портала за обществени консултации на министерски съвет е публикуван проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели:
 

• до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
 

• до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
 

• до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
 

С цел осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по изпълнение на целите в наредбата е включена методология за изчисляване и доказване на изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количествата депониране биоразградими отпадъци по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 
 

Със заповед на министъра на околната среда и водите ежегодно се създава комисия, която предоставя мотивиран доклад за изпълнение на целите на национално ниво, който включва списък на регионите за управление на отпадъците в страната, които са постигнали целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци, с цел намаляване или освобождаване от заплащане на отчисленията за депониране на отпадъци в съответствие със ЗУО.
 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с високо качество с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране и регламентиране на реда и начина за изчисляване степента на изпълнение и докладване на целите за рециклиране на битовите отпадъци и ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци в съответствие с чл. 31, ал.1 от ЗУО.
 

Общественото обсъждане е открито до 8 ноември 2013 г.
 

Microsoft Word - 131024_SepColOrd-MS-obsht.dostap.pdf

Към новината: http://www.infobusiness.bcci.bg/

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Стратегията за управление на отпадъците в България
 • Kак да събираме отпадъци, когато сме на обществени мероприятия?
 • 10 хил. дървета ще бъдат засадени при депото за отпадъци до Долни Богров
 • Чужденци искат да строят завод за отпадъци в Плевенско
 • Хвърляме храна в кафяви кофи
 • Централа на биогаз от хранителни отпадъци в Симеоновград
 • Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров" край София
 • Ресурсната ефективност е и в начина, по който караме колата си
 • Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците
 • Инсинерацията на отпадъците е унищожение на ресурси и прикриване на грешки
 • София с проект за разделно събиране на отпадъци
 • Дни на отворените врати Аурубис България
 • Българо-германска фирма вдига завод за отпадъци в Карлово
 • Зелена светлина: Няма такова нещо като боклук
 • 3 фирми ще събират разделно в Пловдив
 • Зелено кино: седмица на екологичните филми в София 2012 от 03 до 07.12
 • Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета
 • Чака ни водопад от катаклизми заради глобалното затопляне
 • Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички
 • Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали
 • Готови сме за търговия с парникови газове
 • Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ
 • Лазер обезопасява ядрени отпадъци
 • Четири български училища се включват в международно екосъстезание на WWF
 • Швеция ще внася отпадъци!
 • Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)
 • България е на първо място в Европа по количество отпадъци на глава от населението
 • Нанобоя от отпадъци
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: