Проф. Александър Георгиев

Начало > Събития > Конференция ЕЕ и ВЕИ > Програма 2017 > Проф. Александър Георгиев

2017-02-24 09:21:18Професор Александър Георгиев Георгиев е активен в два български университета – Европейски политехнически университет в гр. Перник и Технически университет София. Има завършена специалност Машинен инженер (топлоенергетика и ядрена  енергетика). Дипломиран е през 1981 год. в Технически университет София, Енергомашиностроителен факултет. Завършил е докторантура през 1988 към ТУ София по специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“.

Има две специализации в областта на Възобновяемите енергийни източници. През 1992 г. (12 месеца) специализира в гр. Зиген, Германия в областта на Слънчеви топлинни инсталации. В продължение на 24 месеца (в периода от 2001 до 2003г.) е на специализация във Валпарайсо, Чили, където специализира в областта на геотермалната енергетика и слънчевите следящи устройства.

Преподавател е по Топлотехника и Възобновяеми източници на енергия. Ръководител и участник е в университетски, национални и международни научни проекти. Има екип от преподаватели и докторанти, които участват в международни конгреси и публикуват в международни издания (95 статии и 1 монография).

Участвал е като гост-редактор към списание “Български химически комуникации“ (2016г.). Член е на Българската Геотермална Асоциация. Научните му интереси са: Възобновяеми източници на енергия, геотермална енергия, слънчеви топлинни системи.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Тринадесетото издание на Конференцията за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕ) през 2017 г. ще представи напредъка на Региона и ще набележи областите, които имат голям потенциал за развитие.
Начална дата на събитието:Вторник Март 07, 10:00
Крайна дата :Вторник Март 27, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
55 EUR
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo