Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Проф. Робърт Гаврилиуч

2017-01-20 10:03:40

Проф. Робърт Гаврилиуч, член на УС, Европейски геотермален съвет
 
Робърт Гаврилиуч е професор към Отдела за термодинамика и топлинни инсталации (Технически университет по строителство в Букурещ / Факултет по инженерство на строителните услуги). Има докторска степен по Машинно инженерство (експерт по Охладителни системи и топлинни помпи) и магистърска степен по строително инженерство.

Той е научен ръководител, сертифициран експерт по топлинно инженерство и също така сертифициран енергиен одитор на сгради и инсталации и оборудване.Член е на няколко национални и международни научни и технически асоциации като румънското Geoexchange Society, Румънската асоциация на строителните инженери, Румънската обща асоциация за охладителни технологии, EGEC (част на УС от 2016), ASHRAE.

Той е и член на Техническия комитет за енергийни характеристики на сградите и на Комисията за сертифициране на технически експерти към румънското Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Професор Гаврилиуч оценява представените енергийни проекти в рамките на програма за сътрудничество между Швейцария и Румъния (2013 г., 2014 г.). Също работи като експертен оценител и в рамките на програма FP7 (2012 г., 2013 г.) и Програма Хоризонт 2020 (2015 г.).
Научните му интереси са: енергийна ефективност, ВЕИ, геотермална енергия, термопомпени системи.

 

 


 

Употреба на геотермалната енергия в балканските страни - настоящ статус и бъдещи перспективи

Ще бъдат представени статистически данни за балканските страни, свързани с употребата както на дълбока, така и плитка геотермална енергия.

Презентацията ще обхване и възможности за финансиране на бъдещи проекти. Опита на Европейския геотермален съвет, натрупан от многобройни изминали и настоящи проекти може да послужи като важен източник на знания за по-нататъшното развитие на геотермалния сектор в Югоизточна Европа, а също и за общ подход, адаптиран към региона.


 

 


 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: