Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

ПРОГРАМА
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО (КСГЗ)

27.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24

11.00 – 11.15    
Веселин Тодоров - Председател на УС, Клъстер София град на знанието 
Откриване на информационен ден за представяне на Клъстер София град на знанието, неговите членове и проект BG16RFOP002-2.009-018-C01

11.15 – 11.45    
Димитър Христов - Изпълнителен директор, КСГЗ    
Инициативата - трите „К” за трансформация на София в град на знанието

11.45 – 12.15    
Проф. Янко Янев, Управител на София град на знанието ООД, член на УС на КСГЗ    
Световните награди на Knowledge4Development. Примерът на Виена град на знанието

12.15 – 12.45    
Светлана Ломева, Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София; Румен Николов - Зам. председател на УС, КСГЗ    
Клъстерите и стратегията за интелигентна специализация на София

14.00 – 14.30    
Марионела Симова, Клъстерен координатор, Клъстер София град на знанието    
Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието - Проект BG16RFOP002-2.009-018-C01

14.30 – 15.00    
Михаил Михайлов, Контракс АД    
Технологичните решения на Контракс

15.00 – 15.30    
Мариана Дамова, Мозайка    
Лаборатория за хуманизиращи технологии / The Humanizing Technologies Lab

15.30 – 16.00    
Милан Рашевски, Александър Шикаланов, Александър Савов - Диплейс ООД    
dPlace - Smart Place as a Service

28.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24

10.30 – 11.00    

Мартин Кокалов, Прайс Интернешънъл ЕООД    
Callflow Chatbot

11.00 – 11.30    
Албена Антонова, Институт за технологии и развитие    
Технологии за развитие в интелигентните градове

11.30 – 12.00    
Франческо Фордиани, Майндтек ЕООД    
System SINAPSI

14.00 – 14.30    
Десислава Димитрова, ДАВИД Холдинг АД 
ДАВИД Холдинг - успешни решения в дигитализацията

14.30 – 15.00    
проф. Елена Шойкова, УниБИТ    
Интелигентен университет в Умен град

15.00 – 15.30    
инж. Калин Калинков, Ий Кей Джей България консултинг енджиниърс ЕООД    
Съвременни системи за проектиране на инфраструктурни проекти

29.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24

10.00 – 10.30   

Антония Дюкенджиева, Институт за медицински научни изследвания   
Иновации и трансфер на научни знания в бизнеса

10.30 – 11.00   
Любомир Петров, Търговски директор, Телелинк   
Иновационната политика на Телелинк

11.00 – 11.30   
Милена Колева, Изпълнителен директор, Клуб по управление на знания, иновации и стратегии    
Академия за иновационен мениджмънт - сертифицирани умения за управление на иновациите


 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: