Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Производството на слънчева енергия за собствено потребление в предприятията и логистичните компании

2017-11-15 10:12:50


Австрийската фирма Fronius ще представи по време на изложението за ЕЕ и ВЕИ (27-29.03.2018г., София) своите решения, насочени към предприятията и логистичните компании. Иновативна технология за зареждане на акумулаторни батерии, цялостни системи от инвертори до съхранение на енергия са само част от нещата, с които ще можете да се запознаете. Представяме Ви в аванс предложенията на Fronius за пълна независимост от нарастващите цени на електроенергията.

Интервю с г-жа Верена Хубер, регионален мениджър продажби във фирма Fronius International

Разкажете ни за Вашата технология за зареждане на акумулаторни батерии и фотоволтаици от един източник, тъй като производството на слънчева енергия за собствено потребление става все по-привлекателно за промишлените предприятия и логистичните компании.

Цените на енергията се увеличават - факт, който се отразява в месечните сметки за енергия на потребителите. В сектора на интралогистиката, където се работи с много електрокари,  това е особено важно, тъй като електрокарите консумират значително количество енергия. Решението е: станете сам свой доставчик на електроенергия и защитете бизнеса си в дългосрочен план от повишаването на цените на електроенергията. С една фотоволтаична система можете да произвеждате собствена електроенергия на фиксирана цена, което означава, че ще купувате възможно най-малко количество електричество от обществената електроразпределителна мрежа. Това ще намали оперативните ви разходи като същевременно опазва околната среда.

Производството на слънчева енергия за собствено потребление става все по-привлекателно за промишлените предприятия и логистичните компании. Например, един парк от електрокари може да се използва независимо и икономически ефективно като се захранва от собствена фотоволтаична система в съчетание с модерна технология за зареждане на акумулаторните батерии,. Ефективността е от решаващо значение, тъй като най-евтината енергия е тази енергия, която изобщо не се потребява. Това се постига най-добре с партньор, който предлага всички необходими съоръжения от един източник (доставчик) и отговаря гъвкаво на индивидуалните нужди на клиента.


Със своите подразделения Perfect Charging и Solar Energy, компанията Fronius е специализирана,  както в областта на иновативната технология за зареждане на акумулаторни батерии, така и в сферата на модерните фотоволтаици. Ние можем да комбинираме решенията от тези две области, за да отговорим на изискванията на клиентите и да предоставим от един източник персонализирани цялостни системи - от колектори и инвертори до системи за съхранение на енергия и системи за зареждане на акумулаторни батерии. Нашите зарядни устройства Selectiva значително намаляват консумацията на енергия по време на зареждането благодарение на новия Ri процес на зареждане. С нашите интелигентни решения за соларната енергия вие постигате независимост от доставчиците и цените на електроенергията. Крайният резултат е ефективна, надеждна и устойчива интралогистична дейност.

Много интересна е системата на компанията Fronius за съхранение, която прави възможно съхраняването на излишната енергия на фотоволтаичната система в акумулаторна батерия - къде я прилагате?

Fronius Energy Package позволява всяка неизползвана енергия, произведена от фотоволтаична система, временно да се съхранява в акумулаторна батерия. Резултатът: максимална консумация на наличната мощност и максимална енергийна независимост. Така излишъкът на произведената соларна енергия може да бъде използван тогава, когато условията за генерирането й са лоши или изцяло липсващи. С допълнителната функция за аварийно захранване домакинството може да се радва на електрозахранване дори при прекъсвания на електроснабдяването от обществената електроразпределителна мрежа. Инверторът Fronius Symo Hybrid позволява свързването на акумулаторната батерия към мрежа с постоянен или променлив ток. В случай на свързване с мрежа за променлив ток е възможно и модернизирането на вече съществуваща фотоволтаична система с устройството за съхранение, без да се налага да свързвате фотоволтаичен генератор към инвертора Fronius Symo Hybrid. По този начин Fronius Energy Package е подходящ както за нови инсталации, така и за добавяне на устройства за съхранение в съществуващи фотоволтаични системи. С Fronius Energy Package ние предлагаме многофункционална и високоефективна завършена система за максимална независимост, която може да бъде адаптирана и към индивидуалните нужди на собственика.

Можете ли да представите Fronius Ohmpilot за използване на слънчевата енергия за генериране на топлина.

Ohmpilot прилага неизползваната произведена енергия точно за затопляне на вода. Той осигурява непрекъснато регулиране на енергийната мощност от почти 0 до 9 kW, което позволява излишъкът от произведената енергия да се подава ефективно на потребителите в домакинството - така собствениците използват цялото количество на генерираната електроенергия. Основните приложения на Ohmpilot са за нагревателните елементи в бойлери и буферни резервоари, въпреки че той може да се използва и с инфрачервени нагреватели или с радиатори за баня и сушене на кърпи. Ohmpilot може да управлява два нагревателни елемента. Друга впечатляваща особеност е лесното му инсталиране: комуникациите се осъществяват чрез универсалните интерфейси WLAN, LAN или Modbus RTU. Регулаторът за консумацията е невероятно лесен за инсталиране и се задейства онлайн чрез инсталирания уеб интерфейс. Безпроблемното и надеждно активиране на консуматорите предпазва обществената електроразпределителна мрежа и удължава експлоатационния живот на отоплителната система.

Как трябва да се използва вашия Solar.web за анализ на фотоволтаичните системи.

С онлайн портала FroniusSolar.web фотоволтаичните системи могат лесно и удобно да се наблюдават, анализират и сравняват помежду си. Порталът е много удобен за потребителя и  включва пълен набор от функции за анализ. Операторите на фотоволтаични системи имат възможност за избор между две версии на FroniusSolar.web: FroniusSolar.web или FroniusSolar.web Premium. FroniusSolar.web е безплатен инструмент, който ви предоставя преглед на всички текущи и архивни данни за Вашата фотоволтаична система. За запис на по-подробни системни данни за по-дълъг период от време FroniusSolar.web Premium има няколко допълнителни функции. Използвайки безплатния онлайн портал Fronius Solar.TV, тези стойности на фотоволтаичните системи могат да се предават на стандартен търговски дисплей и ефектно да се представят на обществени места.



Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: