proPellets Austria

2012-01-27 15:46:26

За нас


ProPellets Австрия е сдружение за насърчаване на разпространението на отопление пелети. Членове на асоциацията са фирми, които са активни в производството на пелети. Те включват пелети производители, пелети дистрибутор, производител на пелетни котли, пелети печки и печки на пелети и топлофикационните дружества за енергийни услуги, и предоставя на производителите на системи за съхранение и други компании, продукти и услуги по отношение на пелети.


Основните задачи на proPellets Австрия:

  •      Информация за отопление с пелети работа
  •      Подобряване на политическата рамка за пелети
  •      Осигуряване на оптимално качество на крайния
  •      Пазарни проучвания и издателската индустрия-конкретни данни
  •      Международно сътрудничество
  •      Информация център за компаниите-членки на    Geschaftsfuhrung von proPellets Austria


Hauptstr. 100
3012 Wolfsgraben (bei Wien)

T: +43 (0) 2233 70146-0
F: +43 (0) 2233 70146-9