Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Първата в България инсталация за производство на топлинна енергия от слама скоро ще е факт


Джададжи ЕООД е българска фирма, която през последните 10 години доставя на своите клиенти чисти енергийни решения (слънчева, вятърна, биомаса, геотермална енергия, енергийна ефективност за сгради). Като интегриран доставчик на услуги, Джададжи представлява реномирани западноевропейски производители на чисти технологични продукти, като КАРА биомас бойлери и SWYCS, чиято дейност съвпада с визията и стратегията на Джададжи в подкрепа на прехода към икономика с ниски нива на въглеродни емисии, както в България, и на други места.

За поредна година Джададжи ЕООД ще бъде сред изложителите на ЕЕ и ВЕИ от 27 до 29 март в София, ИЕЦ.

Интервю с г-н Ариян Висер, управител на фирмата.

Г-н Висер, на какво ще акцентирате при участието си през 2018 г.?


Освен  развитието на финансово-инженерни дейности, представяме две холандски компании, които произвеждат енергия от възобновяеми източници.

Една от компаниите,  Kara Energy Systems, е от 50 години производител на промишлени котли за биомаса, в диапазона от 500 киловата до 15 мегавата. Кара ще присъства за четвърти  пореден път на изложението за ЕЕ и ВЕИ. Компанията е световен доставчик на цялостни системи за горене на дървесина и други видове биомаса, включително слама. Кара доставя поръчкови инсталации до ключ, с висока устойчивост и ефективност. Компанията е представена в България от началото на 90-те години на миналия век.

Другата компания, свързана с Kara Energy Systems, е Bes Bollmann. Компанията e водещ международен производител  на иновативни първокласни сушилни за дървесина с много висока енергийна ефективност, дълъг живот и незначителна поддръжка. Технологията е съвместима с котлите на Kara Energy Systems. Bes Bollmann е позната на българския пазар повече от 20 години и разполага с широка клиентска мрежа.

Ние също така продължаваме с някои от нашите дейности като управление на активи, пълна грижа за изградените и интегрирани системи на слънчева енергия, инсталации за енергийна ефективност за голяма обществена сграда в София, които водят до значително намаляване на потреблението на енергия за съответните поддържащи оператори.

Разкажете ни накратко за наскоро реализирани Ваши проекти и какъв икономически ефект е постигнат.


Акцентът, на който бихме искали да обърнем внимание през тази година е завършването на първия проект в България  за инсталация/котел за производство на топлинна енергия изцяло на слама. Очакваме пълното стартиране на 2.4 мегаватовата инсталация към края на февруари 2018 и ще можем да обсъдим подробности за проекта по време на изложението. Интересното в случая е, че нашият клиент е аграрен производител и затваря цикъла си на производство, използвайки остатъчната слама за продукция на топлинна енергия, която е нужна за използване обратно в производството. Така успява да оптимизира своя енергиен разход и да намери приложение за остатъчната слама. Съществен е факта, че по този начин нашият клиент оптимизира икономическото си представяне и конкурентноспособността на фирмата.

Представете ни повече подробности за новата разработка на КАРА за бойлери на биомаса.

Kara Energy Systems произвежда котли, използващи биомаса като гориво, вече повече от над 100 години.  Стартирайки като семейна фирма преди повече от век, днес компанията има зад гърба си множество реализирани проекти. Във времето компанията сее  доказала като надежден доставчик на инсталации, използващи биомаса предимно от дървесен произход.

Новите разработки са свързани с разширяването на  диапазона на  горивото, с което котлите могат да работят, а именно с използването на слама. Процесът на горене е различен при сламата и изисква адаптирането на инсталацията към това. На изложението тази година ще можем да предоставим най-новите подробности за първия такъв проект в България на нашите клиенти.

Освен обогатяването на технологично ниво, поради нарастващото търсене, свързано с цялостното  развитие на сектора за възобновяема енергия в световен мащаб, както и в България, Kara Energy Systems започна разширяването на производствените си мощности и в други страни от Европа.  Допълнителният ефект от това ще бъде и оптимизиране на производствените разходи, а с това и по-конкурентни ценови условия на технологиите.

В кои области се развива Джададжи, и с кои чуждестранни фирми си партнира?

В усилията си да предложим и популяризираме чиста енергия, ние се стремим към решения, които имат благоприятно влияние за околната среда, а в същото време гарантират  висока производителност, качество и възвръщаемост на инвестициите. Ние, например, сме много заинтересовани да си сътрудничим с ЕСКО и доставчици на обществени услуги, които биха искали да сменят бойлерите си на въглища с такива на биомаса – дървесина или слама.

Също така работим и с доставчици на ресурси в региона на Балканите, които могат да доставят в дългосрочен план необходимите количества от биомаса.

Можем също да предоставим решения за когенерация на фирми, които се нуждаят от топлина  (или пара) и електроенергия за производството си. Важно е да се подчертае, че инсталациите Kara отговарят на местните изисквания за емисии чрез отлични  филтриращи системи.

Освен бойлерите на биомаса на Кара, Джададжи преставя на българския пазар още един холандски производител - Spaans Babcock, който произвежда помпи и технологии за ВЕЦ.

Като лидер в своята област, Spaans Babcock представя винтова помпена технология с над 125 години история. Първоначално винтовите помпи се използват за изсмукване на големи количества вода. Например, холандското езеро, върху което е построено летище Амстердам, е пресушено с помощта на винтови помпи Spaans. Понастоящем технологията, наречена Архимедова, се използва за производство на водна електроенергия, основно при местности с нисък наклон.

Едно от предимствата на тази технология е, че е с намалено  въздействие  върху околната среда в и около местата на производство в сравнение с други видове технология. Това е важно за нас, тъй като ние не желаем да създаваме нови екологични проблеми, докато се опитваме да решим тези за намаляване на емисиите на CO2. Фирма Джададжи е готова да участва във всички етапи на развитие на хидро-енергийни проекти (и за други възобновяеми енергийни източници), базирайки се на дългогодишния си опит.

С какви посетители бихте желали да осъществите контакт по време на изложението?

Наши клиенти са индустриални фирми от селскостопанския сектор или сектора за преработката на дървесина, както и инвеститори.  Ще се радваме да си сътрудничим с местни и международни доставчици на обществени услуги, като за нас е удоволствие, когато имаме сходни стратегически цели. Това са например чистата енергия, прехода към възобновяем вид енергия и използването на наличните местни енергийни ресурси за чиста енергия.

Освен това, работим с партньори за IoT (Internet of Things) решения за по-нататъшно подобряване на достъпа до зелените енергийни инсталации, които доставяме и/или оперираме. Заедно с подобряване на нивото на информация за работата на инсталациите, ние също предоставяме възможност за контрол на инсталациите на място или от разстояние.  Една от причините е, че бихме искали  да запазим високото работно ниво по време на жизнения цикъл на инсталациите, поддържайки съоръженията в добра техническа форма. Това е и в съответствие желанието на международните инвеститори за такива решения, с цел по-добър поглед върху реализирането на техните инвестиции.

 

Решения за чиста енергия - https://youtu.be/sWMJ_UdPPV4

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: