Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017

2017-02-27 16:35:01

Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017

В глобален мащаб нараства търсенето на ресурсно ефективни и щадящи околната среда технологии. Състоянието на енергетиката играе ключова роля за конкурентоспособността на една икономика. В днешни дни секторът изисква подобряване на практиките за експлоатация на възобновяемите енергийни източници и за спестяване на енергия, като техническите и инженерни нововъведения са задължителни, за да се отговори на предизвикателствата.

Тази година  София отново ще бъде място за популяризиране на устойчивите решения в енергетиката. От 7-и до 9-и март в София Виа Експо организира конференцията и изложението Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ).

Конференцията ЕЕ и ВЕ ще стартира на 7 март с презентацията на Анна Димитрова, съветник "Европейска енергийна политика и иновации", EURELECTRIC. Тя ще направи преглед на Регламента за управление на Енергийния съюз и неговото потенциално въздействие върху развитието на Югоизточна Европа.

Георги Чавдаров от Европейската инвестиционна банка ще представи начини за съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове. Той ще наблегне на възможностите, които ДЖАСПЪРС предлага вече и за проекти с по-нисък инвестиционен праг.

Интересна ще е презентацията на Балканика енерджи, която ще онагледи как поведението на работещите в офисите може да повиши енергийната ефективност.

Специална сесия ще бъде посветена на геотермалната енергия - наличен, но недостатъчно оползотворен ресурс. По мнение на специалисти тя би могла да допринесе за благосъстоянието на Балканите. България е на първо място в Европа по геотермален потенциал на глава от населението и на последно място по нейното използване. В сесията ще вземат участие лектори от Международната геотермална асоциация, Европейския съвет за геотермална енергия, Българската термопомпена  асоциация, както и лектори от Румъния, Италия и Македония. Дискусиите ще обхванат наличните съвременни решения в областта, както и перспективите за финансиране на проекти. Този енергиен източник се отличава с висока надеждност на доставките и ниска цена на използваната енергия. Стефано Консоланди от Exergy ще запознае делегатите с първата в света турбина с двустепенно налягане и как тя подобрява рентабилността на нискотемпературните топлинни съоръжения.

Биомасата е икономически по-ефективна алтернатива на изкопаемите горива. Лектори от Националната асоциация по биомаса говорят за иновативна концепция за Центрове за логистика и търговия с този вид енергиен източник и как той може да се използва за отопление.

Изложението -  директни изложители от Австрия, България, Чехия, Италия, Дания, Швейцария, Литва и др.

Водещи компании ще представят: хибридни системи за автономно захранване, оборудване за отопление на биомаса, леки фотоволтаични покривни панели, системи за когенерация, термопомпи, услуга „Енергиен одит“, енергоспестяващо осветление и др.

Сред изложителите са Amandus Kahl, Tatung, Djadadji, QuattroGi, Филтър, Термопомпени системи, Devision, ЛидерЛайт, Елтрак България и др.

Паралелни изяви са Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране).

За повече информация: Виа Експо

www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медия партньор:


  Официален хотел:

  ВИП компания: