Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Успешни контакти на Smart Cities 2017. Енергомонитор вече с представител в България. Първите реализирани проекти с продуктите на Енергомонитор вече са факт.

2017-11-07 12:01:07

Специализираното изложение Smart Cities дава възможност на компаниите да представят по най-добрия начин своята дейност и продукти пред таргетирана аудитория. Събитието е мястото, където се осъществяват ползотворни контакти. Представяме ви едно успешно партньорство, положило своето начало на Smart Cities 2017.

Интервю с г-жа Зорница Маринова, управител на Енергомонитор България

Г-жо Маринова, съвсем наскоро станахте представител на чешката фирма Energomonitor в България. Разкажете ни как осъществихте контакт с нея?

Още в началото на 2016 година заедно с моя екип стартирахме работата по изграждането на онлайн платформата за енергийно спестяване при домакинствата- www.energbg.com. Целта й е да задоволи потребностите на домакинствата от повече информация за оптимизация на техните енергийни разходи. За да бъдем още по полезни на нашите клиенти, които искат да спестяват енергия, но не знаят как, проучихме пазара за да открием продукт, който може да задоволи тази потребност. Продуктът, който търсехме трябваше да отговаря на няколко критерия:
 

 • Да е на достъпна за българския потребител цена;
 • Да визуализира онлайн консумацията на енергия в реално време;
 • Да е завършен продукт – софтуерно и хардуерно;
 • Да се монтира лесно;
 • Да внедрява нови иновативни технологии;
 • Да помага за опазването на околната среда;
 • Да е удобен и лесен за използване от потребителя;
 • И не на последно място, да помага на потребителите са спестяват енергия и природни ресурси.


Оказа се, че продуктите на чешката компания Energomonitor изцяло отговарят на нашите критерии. Разбрахме от информационните източници на Виа Експо, че ще присъстват на мартенското изложение, което се организира ежегодно в София . Така успяхме да се срещнем с тях тук, в България и да установим едни наистина ползотворни контакти. Вече сме официален представител на Energomonitor за България и за нас е чест да предлагаме техните интелигентните уреди.

От юни тази година те вече се предлагат активно и на нашия пазар. Софтуерът на продуктите Енергомонитор вече е изцяло адаптиран на български език, а от октомври е на разположение и приложението за мобилни телефони, което нашите партньори разработиха.

 
Какви са основните решения, които предлагате и къде намират приложение?


Енергомонитор  е интелигентно решение за контрол върху битовите разходи за енергия и вода за всеки дом или бизнес. Енергомонитор е единственият предлаган на българския пазар продукт към този момент, който предоставя на крайните потребители онлайн информация в реално време за техните битови разходи едновременно за ток, природен газ и вода. Следи и регистрира и производство на електроенергия от фотоволтаици, нива на СО2, влажност и температура в помещенията, като по този начин им осигурява пълен контрол над техните разходи и спокойствие и сигурност дори, когато са извън дома. Те вече не чакат пасивно края на месеца за да получат факура за да разберат колко енергия са изхарчили и колко дължат на ютилити компаниите, без да могат да реагират. С Енергомонитор те разполагат с необходимата им информация в реално време. Знаят точно в коя част на деня разходите им са най-големи, кои са уредите, които им харчат най-много енергия, така наречените „енергийни вампири“, и могат веднага да променят своето поведение, така че да намалят своите сметки. Могат да се освободят или да заменят енергоемките и неефективни уреди с нови енергоефективни и по този начин да оптимизират разходите си.

С Енергомонитор те могат да управляват дистанционно включването и изключването на конкретни електроуреди в своя дом или офис. Например много често се случва да се чудим дали не сме забравили ютията у дома включена. С Енергомонитор това вече не е проблем. Просто можем да изключим дистанционно от телефона си контакта независимо че сме извън дома.

Енергомонитор е инструментът, който осигурява здравословна среда за живеене и контрол над потреблението на енергия. Това е и посланието, което ние искаме да доставим на нашите клиенти. Ние вярваме, че за да използват потребителите ефективно енергията в своя дом  или офис е необходимо да имат пълна и изчерпателна информация за това.

Energomonitor работи в почти цяла Европа и Австралия. Кои от техните решения са по-застъпени – за бизнеса или за дома?

Да, Енергомонитор е разпознаваема марка в Европа, Австралия, дори Индия и ние сме изключително щастливи, че вече е изцяло адаптирана и се прилага успешно и на българския пазар. Интересът е голям, като бизнесът е по-активната страна, не само в Европа, но и у нас. Бизнесът има голям интерес да оптимизира разходите си и да знае в реално време в коя част от деня разходите му са най-големи.  Какви са постоянните му разходи от типа „винаги включено“, които Енергомонитор успешно регистрира. Наблюдението на консумацията по дни помага за определяне себестойността на единица продукт, което е изключително важно за бизнеса. Хотелите и заведенията за бързо хранене се интересуват активно от това как да оптимизират разходите си за енергия и да спестяват. Интерес представлява наблюдението на разходите по отделни консуматори, като консумацията от бойлери, асансьори, отделни уреди като готварски печки, котли на природен газ и др. Съвсем отскоро на всички пазари с които Енергомонитор Чехия работи се предлага и продукт, който отчита нивата на СО2 в помещенията и влажността. Този продукт беше разработен от специалистите на Енергомонитор конкретно за да отговори на потребностите на училищата и детските градини, които искат да осигурят на децата чиста и здравословна среда за игра и обучение.

По какъв проект работите в момента?

Стартирахме реално през месец юни тази година и вече можем да се похвалим с първите реализирани проекти.  Както вече споменах, най-голям интерес проявява бизнеса (собственици на хотели, ресторанти, офиси, кафенета, търговци на ел. енергия и др). Основните причини са:
 

 • Имат съмнения, че сметките им за електроенергия са верни и се опасяват че някой неправомерно се е прикачил към техния електромер;
 • Искат да знаят кога са пиковете им на консумация, за да оптимизират своите разходи
 • Искат да знаят точно каква е цената на техния продукт, т.е. колко енергия се изразходва за производство на 1-ца произведен продукт;
 • Искат да знаят в реално време колко дължат на ютилити компаниите, а не да чакат фактурата в края на месеца;
 • Искат да знаят какво е количеството произведена енергия от фотоволтаика им в реално време и каква е консумираната от мрежата енергия.
 • Търговците на свободния пазар искат да предложат на техните клиенти комбинирана услуга- доставка на енергия с възможност за наблюдение в реално време;
 • Искат осъзнато да помогнат за намаляването отделянето на вредните емисии в атмосферата и др.


Конкретно за реализираните проекти, инсталирахме уредите Енергомонитор в Хотел Сити и административната сграда на Холдинг Енерджи гр. Стара Загора.  Хотелът разполага с над 100 стаи, които през лятото охлажда с чилъри, а през зимата отоплява с природен газ. Топлата вода се осигурява от два електрически бойлера, които генерират съществен разход за хотела. Ресторантът се използва активно, като отчитането на консумацията от ресторанта беше неразделна част от разхода на целия хотел. Няма как да оптимизираш разходите на ресторанта, ако не знаеш какъв е делът на неговите разходи спрямо общите разходи. Инсталирахме уредите Енергомонитор  и консумацията само на ресторанта стана видна за ръководството на хотела. Отделно с помощта на уредите Пауърсенс се наблюдава консумацията само на административната сграда. Те вече знаят какво е потреблението на хотела в реално време, кога са пиковете  с най-голяма консумация и могат да насочат своите усилия точно там.  

Друг интересен проект който реализирахме беше едно кафе в центъра на столицата, коeто собствениците бяха закупили съвсем скоро. Те бяха изненадани, че разходите им за ток са по-големи от очакваните. Съмняваха се в сметките, които получаваха от ЧЕЗ и искаха да знаят какво се случва. С помощта на уредите Енергомонитор, които инсталирахме в заведението, те разбраха каква е тяхната ежедневна консумация на енергия и средства и че електромера отчита съвсем реални стойности.  Всъщност причината за увеличението се оказа един стар климатик, който те съвестно бяха отремонтирали и пуснали в експлоатация. Той всъщност им генерираше 1/3-та от разходите за ток.

Третият проект, който реаилизирахме беше в един прекрасен хотел в крайдунавския град Свищов - хотел Ivanoff. Собственикът използва изключително активно ресторанта и за него беше много важно да знае каква е консумацията в реално време само на ресторанта, разбира се отново с цел оптимизация на разходите.  

Какви са плановете Ви за в бъдеще?

Както вече знаете, в периода 10-ти – 13-ти октомври 2017 година, търговският директор на Енергомонитор Чехия г-н Якуб Марек беше на посещение в България за да се срещне с ключови партньори.  Проведохме срещи с Енерго-про България, Овергаз, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и други търговци на енергия и участници на свободния пазар.

Г-н Марек представи пред заинтересованите страни продуктите Енергомонитор, опита на другите европейски страни и ползите от тяхното прилагане. Той сподели, че разпространението на продуктите Енергомонитор в България ще помогне на домакинствата и бизнеса да получават реална онлайн информация за енергийното си потребление в реално време.

По този начин те ще са информирани в коя част на деня и колко енергия и средства потребяват и ще могат да променят своето поведение, така че да реализират реални енергийни спестявания.

Вече работим по следващите проекти. Търсим активно партньори с които да работим тук в България, като интерес за нас представляват търговците на енергия на свободния пазар, търговците на фотоволтаични инсталации, търговците предоставящи електротехнически услуги и др.

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Издание 2019

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор:

   

  ВИП компании: