Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

През 2018 г. първото сръбско сметище за битови отпадъци ще бъде оборудвано с контейнерно съоръжение WEHRLE RO


WEHRLE Umwelt GmbH за първи път ще се включат в изложението Save the Planet от 27 до 29 март в София, ИЕЦ, зала 5.

От 1982 г. фирмата предлага консултации, инженеринг и изграждане на  инсталации за третиране на инфилтрат от депа за отпадъци и на промишлени отпадъчни води.
WEHRLE предлага и други свързани с тази дейност услуги като разработване на пречиствателните централи, оптимизиране на ефективността и модернизация на съществуващи инсталации за по-добра производителност или постигане на по-високи крайни резултати по отношение на качеството.

Освен обработката на отпадъчни води до пределно допустими стойности, позволяващи директното или индиректното им  изхвърляне или рециклиране на водата, WEHRLE предлага и системи за генериране на биогаз, за намаляване на утайките и оползотворяване на топлинната енергия и хранителните вещества от отпадъчните води.

Обхватът от технологии, използван в дейността на WEHRLE, осигурява изграждане на компактни инсталации за пречистване, които са лесни за експлоатация, надеждни през целия им жизнения цикъл, с възможно най-ниски експлоатационни разходи. С 300 препоръки от клиенти на 5 континента, WEHRLE е водещ доставчик на системи за третиране на отпадъчни течности от депа и на промишлени отпадъчни води.

Интервю с г-жа Драгана Раданов, Инженер „Продажби и проекти“ за Централна Европа, WEHRLE Umwelt GmbH

Разкажете ни повече за WEHRLE Umwelt GmbH и за вашата дейност в Региона на ЮИЕ. Кои други компании от групата WEHRLE ще представите на изложбата в София?


WEHRLE извършва дейност в целия Регион на ЮИЕ от едно десетилетие. Първата и най-голямата пречиствателна станция за инфилтрат в Словения е инсталираният наш високоефективен мембранен биореактор  BIOMEMBRAT®. Това съоръжение е в експлоатация от 2010 г. насам, с отлична производителност и ниски експлоатационни разходи. От 2016 г. тази инсталация обработва и отпадъчните води от Механично-биологична пречиствателна станция - отличен пример за бъдещето на тази доказала се гъвкава технология.

WEHRLE обаче не само изгражда големи съоръжения: в Гърция, България, Хърватия и Румъния са инсталирани Директни пречиствателни станции /за директна обработка на водата в момента на потребление/, оборудвани със системи за обратна осмоза, с напълно автоматизирани процедури за почистване. Инсталациите са проектирани като контейнерни съоръжения до ключ, за да се осигури икономичното им инсталиране на място и бързото им пускане в експлоатация.
През 2018 г. първото сръбско сметище за битови отпадъци ще бъде оборудвано с такова контейнерно съоръжение WEHRLE RO за пречистване на инфилтрат от депa за отпадъци, който  директното да бъде отвеждан в близката река. Ние осигурихме  отдалечен достъп до това устройство, за да подпомагаме местния персонал в случай на оперативни въпроси.
WEHRLE се фокусира върху съвременни технологии за обработка на силно замърсени отпадъчни води, но също така работи и по другите си проекти за прилагане на метода на Механично-биологично третиране или разработване на инсталации за производство на енергия чрез преработка на опасни отпадъци.
 


На какво ще поставите акцент по време на Вашето участие и какви ще са ползите за клиентите, внедряващи решенията, предоставени от WEHRLE Umwelt в секторите: Депа за отпадъци, Обработка и депониране на медицински и опасни отпадъци, Енергия от отпадъци и др.

WEHRLE има репутация за надежден и опитен производител на инсталации за обработка на отпадъчни течности. Също така, предлагаме на нашите клиенти свързани с дейността услуги като оказване на помощ в тестовата фаза, оптимизиране на ефективността и модернизация на съществуващи инсталации.

Първите ни инсталации за пречистване на отпадъчни води са построени през 1991 г. и са в непрекъсната експлоатация оттогава.Това е не само доказателство за отлична технология, но и за устойчива ефективност със стабилни, предсказуеми и ниски експлоатационни разходи.
Благодарение на несравнимо богатия опит, придобит и прилаган през годините, ние консултираме операторите на сметища, а също така изграждаме и експлоатираме пречиствателни станции за отпадни води. WEHRLE продължава да твори своята история с отдаденост: Като семейна фирма с над 150-годишна история, нашите най-важни приоритети са надеждност, дълготрайни отношения и откритост при комуникацията с нашите клиенти и партньори.

WEHRLE Umwelt GmbH ще вземе участие в Конферентния панел, който ще се проведе на 28 Март. Какво ще представите по време на презентацията си и кого искате да поканите да присъства на Вашата сесия?

Известно е, че третирането на твърдите битови отпадъци (ТБО) генерира течности с висока степен на замърсяване.
Така наречените "отпадъчни течности" се получават при транспортиране на отпадъци, при изтичане на утайки от бункери за отпадъци, при прилагането на механично-биологични технологии за обработка на отпадъци, предварително третиране на отпадъка от тази обработка, при процедури за измиване на биогаз инсталации, на нови действащи или стари спящи депа.

По време на нашата презентация ще представим различни комбинации от процеси за успешно и икономично третиране на отпадъчните течности - с използване на технологии за "елиминиране" и / или "сепариране".

С удоволствие каним всички, които се интересуват от тази тема и искат да се запознаят с нашия опит и съвременните ни методи за третиране на силно замърсени отпадъчни води.
Елате да се срещнете с нас, да поговорим на място за вашите нужди и да споделим с вас нашия практически опит.
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: