Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

През 2018 г. първото сръбско сметище за битови отпадъци ще бъде оборудвано с контейнерно съоръжение WEHRLE RO

2018-02-20 09:01:44


WEHRLE Umwelt GmbH за първи път ще се включат в изложението Save the Planet от 27 до 29 март в София, ИЕЦ, зала 5.

От 1982 г. фирмата предлага консултации, инженеринг и изграждане на  инсталации за третиране на инфилтрат от депа за отпадъци и на промишлени отпадъчни води.
WEHRLE предлага и други свързани с тази дейност услуги като разработване на пречиствателните централи, оптимизиране на ефективността и модернизация на съществуващи инсталации за по-добра производителност или постигане на по-високи крайни резултати по отношение на качеството.

Освен обработката на отпадъчни води до пределно допустими стойности, позволяващи директното или индиректното им  изхвърляне или рециклиране на водата, WEHRLE предлага и системи за генериране на биогаз, за намаляване на утайките и оползотворяване на топлинната енергия и хранителните вещества от отпадъчните води.

Обхватът от технологии, използван в дейността на WEHRLE, осигурява изграждане на компактни инсталации за пречистване, които са лесни за експлоатация, надеждни през целия им жизнения цикъл, с възможно най-ниски експлоатационни разходи. С 300 препоръки от клиенти на 5 континента, WEHRLE е водещ доставчик на системи за третиране на отпадъчни течности от депа и на промишлени отпадъчни води.

Интервю с г-жа Драгана Раданов, Инженер „Продажби и проекти“ за Централна Европа, WEHRLE Umwelt GmbH

Разкажете ни повече за WEHRLE Umwelt GmbH и за вашата дейност в Региона на ЮИЕ. Кои други компании от групата WEHRLE ще представите на изложбата в София?


WEHRLE извършва дейност в целия Регион на ЮИЕ от едно десетилетие. Първата и най-голямата пречиствателна станция за инфилтрат в Словения е инсталираният наш високоефективен мембранен биореактор  BIOMEMBRAT®. Това съоръжение е в експлоатация от 2010 г. насам, с отлична производителност и ниски експлоатационни разходи. От 2016 г. тази инсталация обработва и отпадъчните води от Механично-биологична пречиствателна станция - отличен пример за бъдещето на тази доказала се гъвкава технология.

WEHRLE обаче не само изгражда големи съоръжения: в Гърция, България, Хърватия и Румъния са инсталирани Директни пречиствателни станции /за директна обработка на водата в момента на потребление/, оборудвани със системи за обратна осмоза, с напълно автоматизирани процедури за почистване. Инсталациите са проектирани като контейнерни съоръжения до ключ, за да се осигури икономичното им инсталиране на място и бързото им пускане в експлоатация.
През 2018 г. първото сръбско сметище за битови отпадъци ще бъде оборудвано с такова контейнерно съоръжение WEHRLE RO за пречистване на инфилтрат от депa за отпадъци, който  директното да бъде отвеждан в близката река. Ние осигурихме  отдалечен достъп до това устройство, за да подпомагаме местния персонал в случай на оперативни въпроси.
WEHRLE се фокусира върху съвременни технологии за обработка на силно замърсени отпадъчни води, но също така работи и по другите си проекти за прилагане на метода на Механично-биологично третиране или разработване на инсталации за производство на енергия чрез преработка на опасни отпадъци.
 


На какво ще поставите акцент по време на Вашето участие и какви ще са ползите за клиентите, внедряващи решенията, предоставени от WEHRLE Umwelt в секторите: Депа за отпадъци, Обработка и депониране на медицински и опасни отпадъци, Енергия от отпадъци и др.

WEHRLE има репутация за надежден и опитен производител на инсталации за обработка на отпадъчни течности. Също така, предлагаме на нашите клиенти свързани с дейността услуги като оказване на помощ в тестовата фаза, оптимизиране на ефективността и модернизация на съществуващи инсталации.

Първите ни инсталации за пречистване на отпадъчни води са построени през 1991 г. и са в непрекъсната експлоатация оттогава.Това е не само доказателство за отлична технология, но и за устойчива ефективност със стабилни, предсказуеми и ниски експлоатационни разходи.
Благодарение на несравнимо богатия опит, придобит и прилаган през годините, ние консултираме операторите на сметища, а също така изграждаме и експлоатираме пречиствателни станции за отпадни води. WEHRLE продължава да твори своята история с отдаденост: Като семейна фирма с над 150-годишна история, нашите най-важни приоритети са надеждност, дълготрайни отношения и откритост при комуникацията с нашите клиенти и партньори.

WEHRLE Umwelt GmbH ще вземе участие в Конферентния панел, който ще се проведе на 28 Март. Какво ще представите по време на презентацията си и кого искате да поканите да присъства на Вашата сесия?

Известно е, че третирането на твърдите битови отпадъци (ТБО) генерира течности с висока степен на замърсяване.
Така наречените "отпадъчни течности" се получават при транспортиране на отпадъци, при изтичане на утайки от бункери за отпадъци, при прилагането на механично-биологични технологии за обработка на отпадъци, предварително третиране на отпадъка от тази обработка, при процедури за измиване на биогаз инсталации, на нови действащи или стари спящи депа.

По време на нашата презентация ще представим различни комбинации от процеси за успешно и икономично третиране на отпадъчните течности - с използване на технологии за "елиминиране" и / или "сепариране".

С удоволствие каним всички, които се интересуват от тази тема и искат да се запознаят с нашия опит и съвременните ни методи за третиране на силно замърсени отпадъчни води.
Елате да се срещнете с нас, да поговорим на място за вашите нужди и да споделим с вас нашия практически опит.
 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: