Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Пътуваме повече на Балканите и в Австрия

Пътуваме повече на Балканите и в Австрия

С 9.8% са се увеличи пътуванията на българи в чужбина през февруари 2016 в сравнение с миналата година. Най-голям ръст има към Румъния (76.1%), Сърбия (72.6%), Македония (68.9%), както и към Австрия (64%), Италия, Испания и Германия, показват данните на НСИ.

Същевременно намаляват пътуванията към Гърция - с 25.7%, Нидерландия - с 6.4%, Чешката република - с 6.2%, Турция - с 1.5%.

Пътуванията в чужбина най-често са с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни събития (52.2%), следвани от пътуванията по работа (25.4%) и почивка (22.4%).

С почти идентичен процент - 9.7 - са се увеличили посещенията на чужденци у нас. Делът на гражданите от Европейския съюз е 39.7%, или с 4.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция - с 33.8%, Франция - с 9.8%, Германия - с 1.4%, Австрия - с 1.2%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 34.9%, Чешката република - с 18.9%, Италия - с 8.5%, Белгия - с 4.2%, Румъния - с 2.2%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от други европейски страни - с 22.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - с 40.5%.

Източник: http://sofia.topnovini.bg/

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: