Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Publics 

Publics.bg е продукт на “Пъблик сървисис” ООД - компания, създадена през януари 2010 г. с мисия да развива знанията в областта на енергетиката, публичните и комуналните/ютилити услуги. Екипът на "Пъблик сървисис" е работил по различни проекти и продукти в областта на публичните услуги.
"Пъблик сървисис" ООД издава списанията "Ютилитис" и "Фасилитис".

За контакти:

Уеб сайт:  www.publics.bg
Тел: +359 879 436 756
E-mail: office@publics.bg
 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: