Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Развитие на катодната защита в България. Най-важните проблеми и мерки, които трябва да се предприемат


Интервю с маг. инж.  Ернесто Стефанов, управител на фирма Парадайс Електрик Консулт

Инж. Стефанов, в кои основни сектори на индустрията най-много е необходимо да се прилага катодна защита от корозия?
Системите за катодна защита (електрохимична защита (ЕХЗ) се прилагат в най-важни сектори на икономика): Сектор водоснабдяване (Вода), Кораборемонтна дейност, Строителство, Петрол и Газ, Индустрия и други. За да бъде разбрана катодната защита, първо трябва да бъде разбран механизмът на корозия. В този смисъл, за да се появи корозия, трябва да са на лице три условия:
1.Два различни метала.
2. Един електролит (солена вода или вода с някакви разтворени соли в нея).
3. Токопроводима връзка между различните метали.

Катодната защита предпазва от корозия, чрез превръщане на всички анодни места (активни) от металната повърхност, в катодни места (пасивни), чрез подаване на електрически ток (или свободни електрони) от външен източник на ток (катодна станция) или жертвени аноди .


До какво би довело, ако се пропуска превенцията от корозия?
С времето корозията води след себе си структурни проблеми и повреди, причинявайки появата на пукнатини и дупки в стоманата, замърсяване на околната среда, огромни загуби заради ремонт и подмяна на корозирали метални структури и съоръжения. В химическата промишленост степента на корозия може да бъде много бърза, в интервал от месеци или няколко години, тъй като се работи в много агресивна среда. Трябва всеки сектор на индустрията да идентифицира ефективно местата на корозионни рискове, за да се прецени нивото на безопасността, загубите при производството и околната среда, както и да се контролират условията на рисковите места. България може да спести милиони лева всяка година ако прилага съвременни методи за защита от корозия. Имайки предвид, всичко това правителството и държавните институции трябва да обръщат по-сериозно внимание на тази много важна тема.

Моля, споделете накратко за основните проблеми в развитието на катодната защита в България
В момента в България най-основните проблеми за развитието на катодната защита са:

 • Настоящите стандарти за катодна защита не се актуализират от повече от 35 години
 • Липса на специалисти, проектанти и техници по катодна защита
 • Липса на съвременна литература по тази материя
 • Специалистите и техници не са сертифициринани по NACE и FROSIO
 • Липсата на актуална информация води до това, че много проектанти изработват некачествени проекти или копират проекти без да анализират дали могат да се прилагат същите технически решения
 • Органите за контрол от вида С, който са сертифицирани за проверка на тези системи, нямат къде да преминат курсове за преквалификация.
 • На пазара се предлагат елементи за катодна защита, като катодни станции, КИК, медносулфатни електроди и други продукти, които не отговарят на международните изисквания и европейските стандарти
 • Фирми, които не са сертифицирани, инсталират тези системи без да имат нужния опит и квалификация
 • Няма една национална организация, която да събира всички корозионисти.


Какви мерки според вас е нужно да се предприемат?
Правителството трябва за осъзнае сериозността на тази материя и да бъдат приети сериозни мерки за развитието на тази материя в България, които включват:

 • Само сертифицирана работна ръка (специалисти, проектанти и фирми) според NACE, FROSIO, API да имат право да проектират, диагностицират и изграждат тези системи
 • Организиране на съвременни курсове и технически обучения на специалисти, техници и проектанти
 • Подобряване на учебната материална база в университите и научни институтии.
 • Да се предлагат магистърски програми свързани с тази материя
 • Сертифицирани специалисти и техници, да бъдат възнаграждени според нивото на сертификация и опит, които имат
 • Разполагане на актуална техническа информация по тази тема
 • Да се забрани да се продават на пазара продуктите за катодна защита, които не отговарят на международните изисквания и стантарти
 • Да има по-сериозен контрол и проверка от държавните институции
 • Модернизиране на системите за катодна защита в страната.
 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: