Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Реални уроци от аварии, възникнали в нефтената и газовата индустрия
Интервю с Ханс ван Селм, Фондация Салвети, Италия

Уважаеми г-н Селм, кои са основните акценти във Вашата презентация в конференцията „БЕЗ аварии“?

Аз ще разгледам какви поуки можем да извлечем от реално случили се инциденти. Независимо дали са предизвикали малки или големи щети, ако ги анализираме, можем да натрупаме знания и създадем методология, чрез която да предотвратяваме бъдещи неблагоприятни събития. Например, при големи аварии ние използваме т.н. „триножен анализ“. Това е методология, разработена за намиране на различни първопричини за възникване на инцидента. Чрез преглед на определен техен брой (10/15) ние създаваме нов фокус на изследвани области, чрез който процесите могат да се подобрят. За да съхрани и развие всички тези натрупани знания, нефтената и газовата индустрия създаде платформата HSElife.

Кои са основните фактори и мерки за предотвратяване на аварии?

Лидерството и регулярните посещения на място са от съществено значение за осигуряване на безопасно работно място. Лидерите трябва да са свързани с персонала, да го ангажират и вдъхновяват. Три работни принципа са важни за надеждната среда на работа: уважение, спазване на правилата и адекватна намеса. Това е подкрепено и от т.н. 12 златни правила.Защо си струва да инвестираме в решения за по-голяма сигурност и какви са водещите тенденции в тази област?

„Goal Zero“ означава без произшествия, спасяване на животи, спасяване на милиони. Инвестирането в хора е инвестиране в най-добрия ви актив. Все повече организации отделят ресурси и време да анализират причините за случили се аварии и инциденти и да мислят как те занапред могат да се избегнат. Голяма стъпка напред е въвеждането на стандарта ISO 45001 през 2018 г., който постави акцент върху ангажираността на служителите, на ръководството, организационните дейности и мисленето в контекста на риска. Друго поле на изследване и развитие е взаимодействието между човек и машина, поради нарастващата дигитализация, използване на дронове и роботи в поддръжката. И накрая, бих искал да обърна внимание на психическото здраве - това е фактор, който може да окаже сериозно влияние върху безопасността. 


Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: