Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

RECYCLING demolizioni & riciclaggio

2018-11-26 08:38:53RECYCLING demolizioni & riciclaggio e италианско списание за рециклиране и оползотворяване на отпадъци в областта на строителството, бита, металургията, дървообработването и др. То разглежда технически, законодателни и икономически аспекти в управлението на отпадъците, популяризира дейността на водещите фирми в сектора. На страниците на информационния портал www.recyclingweb.it читателите могат да се запознаят с тенденциите и технологиите за рециклиране, опазване на околната среда, оползотворяването на строителните отпадъци, както и да се информират за специализираните изложения по света.

http://www.edizionipei.it/uscite_riviste-recycling_demolizioni_riciclaggio.html

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: