Секция Управление на отпадъците и рециклиране изложение и конференция 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Recycling Industry

2018-11-01 12:48:15

Recycling Industry е специализиран уеб сайт, който представя новостите в областта на отпадъците и рециклиращата индустрия. Той информира бизнеса, представителите на асоциации и институции за съвременните постижения, разработки, анализи на пазара, изследвания и тенденции, изложения и конференции, продуктови презентации.

Наблюдаваме еволюция в развитието на рециклирането и Recycling Industry публикува ежедневно актуални новини на италиански и английски език, както и безплатен месечен бюлетин, който достига до широка целева аудитория от целия свят. 
 

За контакти:
http://www.recyclind.it

 

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: