Recycling Industry

2013-09-07 11:58:49

Recycling Industry е специализиран уеб сайт, който представя новостите в областта на отпадъците и рециклиращата индустрия. Той информира бизнеса, представителите на асоциации и институции за съвременните постижения, разработки, анализи на пазара, изследвания и тенденции, изложения и конференции, продуктови презентации.

Наблюдаваме еволюция в развитието на рециклирането и Recycling Industry публикува ежедневно актуални новини на италиански и английски език, както и безплатен месечен бюлетин, който достига до широка целева аудитория от целия свят. 
 

За контакти:
http://www.recyclind.it

 

 

 

Свързани новини: