Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Recycling Industry


Recycling Industry е специализиран уеб сайт, който представя новостите в областта на отпадъците и рециклиращата индустрия. Той информира бизнеса, представителите на асоциации и институции за съвременните постижения, разработки, анализи на пазара, изследвания и тенденции, изложения и конференции, продуктови презентации.

Наблюдаваме еволюция в развитието на рециклирането и Recycling Industry публикува ежедневно актуални новини на италиански и английски език, както и безплатен месечен бюлетин, който достига до широка целева аудитория от целия свят. 
 

За контакти:
http://www.recyclind.it

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: