Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Recyclingportal.eu

2018-08-13 10:12:47 

Recyclingportal.eu - информационен портал за управление на отпадъци, рециклиране, кръгова икономика и пазари.
http://recyclingportal.eu/

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: