Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Recyclingportal.eu

Recyclingportal.eu e двуезичен информационен портал, който отразява новини от цяла Европа. Той обхваща темите: управление на отпадъци, рециклиране, кръгова икономика, пазар на вторични суровини и др.


http://recyclingportal.eu/Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: