REEEP

2012-01-27 15:11:15

Добре дошли да REEEP

Възобновяеми енергийни & партньорство за енергийна ефективност (REEEP) е с нестопанска цел, специалист агент промяна, която има за цел да катализират пазара за възобновяема енергия и енергийната ефективност, с основен фокус върху нововъзникващите пазари и развиващите се страни.

    REEEP инициира и финансира проекти, насочени интервенции в две конкретни области, които предлагат най-голям потенциал за развитие на пазара за устойчива енергия:
    - Подпомагане на правителствата в създаването на благоприятни регулаторни и политически рамки
    - Насърчаване на иновативно финансиране и бизнес модели, за да активирате частния сектор
    REEEP развива и подкрепя политика-мейкър мрежи с инициативи като Коалиция за енергийна ефективност (ЕИО), мрежа за устойчиво енергийно регулиране (SERN) и възобновяеми енергийни източници и международно право (Райл)
    REEEP изгражда капацитет и разпространява и дублиращите обучения ще чрез новини, спонсориран обучения, публикации, интернет страницата си и събития. Той също така работи чиста портал за енергийна информация (reegle) и устойчива енергийна блог.

Партньорството е създадена успоредно на Световната среща за устойчиво развитие през 2002 г. в Йоханесбург. Тя е съставена от 400 партньори, включително на 45 правителства, както и редица частни компании и международни организации. Около 5200 лица са регистрирани като "Приятели на REEEP.

REEEP Регионални секретариати по целия свят, включително Китай и Индия, се гарантира, че дейностите са местно значение и се концентрира.

REEEP се поддържа предимно от правителствата (Австралия, Австрия, Канада, Европейският съюз, Германия, Ирландия, Италия, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Испания, САЩ и Обединеното кралство) и от вноски от частния сектор. Здрава структури за управление и мониторинг гарантира, че всички вноски се изразходват прозрачно и ефективно.
 
Контакт

REEEP се интересува в това да чуе вашето мнение. Ние сме отворени към нови идеи, както и съвместните усилия, които ще се придвижи на чиста енергия в нововъзникващите пазари и развиващите се страни.
Контакт и Издател

Име на партньорство:

(REEEP) - възобновяема енергия и партньорство за енергийна ефективност (REEEP)
Улица: Wagramerstrasse 5 (Виена Международен център)
Град: А - 1400 Виена, Австрия
Телефон: +43 1 26026-3425
Факс: 43 1 21346-3425
Email: info@reeep.org
Уеб: www.reeep.org