Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Renewables Bulgaria


Renewables-Bulgaria.com – българският портал за Възобновяеми Енергийни Източници

Renewables-Bulgaria.com – българският портал за Възобновяеми Енергийни Източници, е информационен източник и уеб медия за Възобновяеми Енергийни Източници в България. Инициатива и разработка е на водещото издателство за специализирана техническа периодика Ти Ел Ел Медиа ООД (www.tllmedia.bg). Създаден е с цел да обедини, концентрира и систематизира изобилието от информация за продукти, технологии, ноу-хау, услуги за Възобновяеми Енергийни Източници – системи, решения и приложения, публикувани по един или друг начин в Интернет пространството и в печатните медии у нас и по света. Официалната му премиера за работещите специалисти в българската индустрия, както и за фирмите-доставчици е 1 февруари 2012 г.

Renewables-Bulgaria.com - българският портал за Възобновяеми Енергийни Източници, осигурява пространство за обмен на информация и за бизнес между доставчици и потребители на оборудване и инженеринг. Предназначен е за ползване от занимаващите се с Възобновяеми Енергийни Източници специалисти в промишлените предприятия в България, във фирмите, занимаващи се с производство, във фирмите-доставчици на продукти, системи, решения и услуги, цялата техническа академична общност у нас и т.н. – тоест от всички от индустриалния бранш у нас. Професионално разработен и поддържан от лидерите в областта на техническата журналистика за индустрията - издателство Ти Ел Ел Медиа ООД, българският портал за Възобновяеми Енергийни Източници Renewables-Bulgaria.com се основава на следната система от принципи:

 

  • Безплатен достъп до цялото съдържание на портала, включително неговия архив;
  • Публикуване на оригинално авторско съдържание в полза на посетителите;
  • Публикуване на съобщения и информации за най-интересното, случващо се в областта на Възобновяемите Енергийни Източници в България и по света;
  • Публикуване на най-полезните и стойностни статии, подпомагащи работата на енергийния бранш;
  • Публикуване на връзки към различни източници на информация.
     

За контакти:
http://renewables-bulgaria.com/


Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: