Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци

Интервю с г-н Mikael Rüdlinger, изобретател и главен изпълнителен директор в BNL Clean Energy

BNL Clean Energy ще участва за първи път в Международната изложба „Интелигентни градове“. Моля, представете вашата компания и нейната основна дейност.

Групата BNL Clean Energy предоставя решения в областта на производството на биомаса и енергия от отпадъци  чрез своите стандартизирани модулни инсталации за чиста енергия, които са с нулеви емисии и нулеви количества генерирани отпадъци.
Нашата собствена термо-химична технология, която е патентована, генерира чиста енергия и произвежда синтетични горива, без да вреди на околната среда. Вашето решение за устойчива екологично чиста енергия!

Какво ще представите по време на изложението?

Модели на нашите системи с нулеви емисии и нулеви количества отпадъци.

Моля, разкажете ни повече за решенията, които предоставяте В кои области те могат да намерят приложение?

Решенията на BNL Clean Energy ще бъдат използвани от малките градове, които не бива повече да изхвърлят твърдите си битови отпадъци в депа. Също така, те могат да бъдат използвани и от преработвателната промишленост и логистичните центрове, които искат да се отърват от отпадъците, но в същото време да се възползват от топлинната и електрическата енергия, които могат да бъдат генерирани.

Може ли да дадете пример за наскоро реализиран проект? Досега извършвали ли сте някаква дейност в Югоизточна Европа?
 

Първите ни инсталации скоро ще започнат да функционират в  Германия. Все още не сме навлезли на пазара на Югоизточна Европа.

Търсите ли нови бизнес партньори или дистрибутори в България и в Региона?

Когато навлезем в България, ще направим това чрез откриване  на наша собствена фирма тук.

Посетители от кои конкретни отрасли бихте искали да поканите на своя щанд? За кого ще бъдат най-полезни вашите решения?

Искаме да се срещнем с мениджъри от всички видове преработвателни и производствени индустрии,  а също и с оператори от сектора на комуналните услуги. Освен това, разбира се, и с  политици на всички нива.

 

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: