Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Решения с мисъл за хората, природата и бизнеса на Smart Cities 2018


Днес в зала 5 на ИЕЦ, София, стартира изложението Smart Cities, заедно с паралелните изяви ЕЕ и ВЕ, Save the Planet (eнергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци). “Интелигентните решения за градовете стават все по-достъпни за бизнеса и общините” – споделят организаторите от Виа Експо. “Забързаното ни ежедневие и свръх консумацията на ресурси налага промяна на начина, по който произвеждаме и консумираме.   Новите технологии са тук и сега, те могат да осигурят една екологична, безопасна, интуитивна и ресурсно ефективна среда” – допълват те.

Системен интегратор и производител на домашна и сградна автоматизация показва какви са нейните възможности за постигане на енергийна ефективност и прецизно контролиране на всяка една подсистема. Фирмата предлага решения за интелигентно осветление, отопление, охлаждане, слънцезащита, отчитане на консумацията на електроенергия, газ и вода, аудио/видео приложения, KNX продукти, висококачествени UPS системи за осигуряване непрекъсваемостта на автоматизираните процеси.

Друг изложител ще популяризира своите IT системи за автоматизация и сигурност. Те обединяват модули в една роботизирана система, която създава сигурна и комфортна среда за живот.

Световен лидер предлага Отворена платформа за локализационни услуги и пространствени данни: среда в процес на развитие, насочена към локацията на хора и предмети в реално време, която позволява на правителства, институции, общини, частни компании  да обменят и използват безопасно данни, за да създадат услуги, които оформят една независима, отворена и самостоятелна среда за обмен на тези данни. Платформата позволява достъп до следващото поколение картографски услуги: представяне на физическия свят в дигитална среда.
Посетителите ще бъдат посрещнати от санбот – хуманоиден робот.  Той може успешно да работи в различни области – търговия, охрана,  образование, здравеопазване, банки. Има и възможности за използване като алармена система за определени обекти.
Клъстер София град на знанието (КСГЗ)  организира три тематични дни. Лаборатория за хуманизиращи технологии; Технологии за развитие в интелигентните градове; Съвременни системи за проектиране на инфраструктурни проекти са част от акцентите.

Сред другите продуктови презентации на Smart Cities са:

 • услуги за информационна сигурност за правителствени и търговски организации, компании
 • съхранение и пренос на база данни
 • сателитната навигация, интегрирана с други технологии (Радиочестотна идентификация, Мобилни приложения), безжични мрежови системи и приложения за инфраструктура
 • интелигентен транспорт и електрически превозни средства
 • телекомуникационни услуги
 • финансиране на проекти в областта на екологията и енергетиката и др.  


Еднодневна конференция ще се проведе на 29-ти март в Конгресния център. Входът е свободен  - с регистрация на място.
Дигитализация на интелигентния град, Разделно събиране на отпадъците – добри практики в Италия и значението на компютъризираните процеси, Примери и ползи от интелигентните IoT решения за общините, Литиево-йонна система за съхранение на енергия, Развитие и приложение на Smart Cities модели в Румъния  ще са сред дискутираните теми.  Програма

Брошура

За повече информация: www.viaexpo.com

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: