Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област

Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни области

Аквамат 2000 ООД предлага индивидуални решения за контрол на прах и миризми в различни области на приложение. Услугите и предоставяните от нас мерки за контрол включват: консултации на клиенти, планиране, изграждане и поддръжка на системите и след продажбено обслужване. Фирмата разполага с подкрепата и опита на своите партньори:

Emi Controls - Италия
Еми Контролс е част от TechnoAlpin Group. TechnoAlpin е основана през 1990 година, като компания за проектиране и изграждане на системи за изкуствен сняг. Превръщат се в световен лидер за няколко години. Задълбочените познания и опита в разпръскването на вода под формата на фини капчици позволя на компанията от 2008 година да навлезе и в други сфери на приложение, различни от производството на изкуствен сняг. Две от тези сфери са контрол на запрашаването и контрол на миризмите. Компанията започва производството на мобилни системи срещу запрашаване през 2008 година, като първоначално те се използват предимно при разрушаване на сгради. През 2011 година TechnoAlpin създава дъщерната компания EMI Controls, която изцяло поема индивидуалните решения за контрол на запрашаването и елиминирането на миризми. Компанията дава решения, както за индивидуални мобилни и стационарни турбини, така и за комплексни проекти на големи площи за контрол на запрашаване и миризми.

Perrot – Германия
Компанията е основана през 1925 година. В началото се развива изцяло в сферата на напоителните системи и до днес остават верни на себе си. Изключителната прецизност и равномерност на произвежданите от тях разпръсквачи дава възможност да се наложат като надежден партньор при изграждането на системи за потискане на разпрашаването на големи площи, предимно при открити рудници, прилежащите към тях хвостохранилища, складови площи за инертни материали и обслужващи пътища.
Аквамат 2000 ООД  работи и с различни производители (предимно от Италия) на системи за високо напорна водна, която е идеално решение за борба със запрашаване и елиминиране на миризми в затворени пространства – производствени халета, складови помещения, сортировъчни линии за отпадъчни материали за вторични суровини. Основно предимство на високо напорната водна мъгла е повишаването на въздушната влажност без намокряне на помещенията и предметите в тях.Контрол на запрашаването чрез фина водна мъгла – принцип на действие:
Системите за мъглуване с високонапорна мъгла предлагат изключително ефективно решение на проблема с въздушното запрашаване.
Разпръскването с висока концентрация на ултра малки капки вода с размер до 10 микрона има свойството да улава фините прахови частици и да ги сваля на земята. Причината за това е увеличаване на теглото на частиците. Мъглуващите системи подпомагат ефективното премахване на частици с размери от 0,1 до 1000 микрона.

Елиминиране на миризми чрез фина водна мъгла – принцип на действие
Мъглуващите системи са най-добрия вариант за третиране и контрол на миризми, както в затворени пространства, така и на големи открити площи, за изндустриални и търговски приложения.
Нашите системи са еднакво ефективни за течни и твърди отпадъци. Процеса включва разпръскване на неутрализиращ агент под формата на ултра малки капчици абсорбатор на миризми (който променя съединенията предизвикващи миризмата) или напълно натурален био-неутрализатор , който модифицира естественото разлагане и предотвратява формирането на неприятни миризми.

Натурални агенти за модифициране на миризмите:
Това напълно натурални растителни екстракти (не са парфюми или замаскиращи съединения), които веднъж впръскани в близост до миризливи газове, ги абсорбират и превръщат в биоразградими  или „не-миризливи“ съединения. Тези продукти са природосъобразни, биоразградими, не замърсяват околната среда, не са токсични, не са корозионни, не са запалими. Състоят се от елементи, които често се използват в хранителната и козметичната промишлености. Молекулите на неутрализаторите се свързват с елементи от молекулите на миризливите газове и ги разрушават напълно.Прах и миризми при рециклиране и компостиране
Процесите в рециклиращите заводи генерират неприятен и често много вреден прах, което е заплаха за здравето не само за близко живеещите жители, но и за служителите. Все повече и повече законодателството обръща внимание върху контрола на запрашаване и изисква то да се подсигури под формата на мобилни единици или стационарни инсталации. В процеса на компостиране проблемът на запрашаване се усложнява и от неприятните миризми, които могат да бъдат контролирани ефективно със специализирана техника.
Същите машини и системи се използват в инсталации за биогаз или за отстраняване и изхвърляне на замърсени почви от промишлени обекти.

Запрашаване при разрушителни работи:
Разрушителни работи и праха, който се генерира е голям проблем за жителите и за околната среда, когато работа се извършва в жилищни райони. Аквамат 2000 ООД предлага правилното решение за контрол на прах за всеки тип на разрушаване, по този начин защитава жителите, съседните сгради и околната среда. Тъй като източника на прах може да се движи постоянно по време на процеса на разрушаване, мобилните решения са идеални, тъй като те могат да бъдат позиционирани и да се завъртат бързо и лесно.
И те могат да бъдат отстранени от обекта, когато работата е завършена.

Запрашаване при производство, сортиране и преместване на строителни материали:
Количеството на прах, генериран при съхранение и преместване на различни материали, като дърва, въглища и руда, е много високо и представлява тежка опасност за здравето. Аквамат 2000 ООД предлага индивидуални решения за контрол на запрашаването, като по този начин се създава приятна, здравословна и безопасна среда за работниците и живеещите наблизо жители. Стационарни инсталации за контрол на прах около транспортни ленти и в пунктовете за разтоварване , са точно толкова подходящи за използване, както и мобилни инсталации - правилното решение за всеки даден проблем е установено по време на фазата на планиране и консултации.

Запрашаване при експлоатация на открити рудници и отпадната шлака от преработка на руди.
Високи обеми от прах, често разпространение на широки площи, представляват голямо предизвикателство за операторите на открити рудници. Ако метеорологичните условия са сухи и ветровити, прахта ще се отрази не само на работната сила, но така и на цели жилищни комплекси в околността. Източниците на прах в открити кариери, често се разпределят върху много големи пространства. Това налага използването на машини и системи с голям обхват на действие. Мобилните версии на прахоотлагащите машини са идеално решение за местата на изкопните работи, товаро-разтоварни и транспортни дейности при рудодобива. Същевременно при складиране и съхранение на отпадните материали в хвостохранилища (преди да бъдат запълнени и запечатани) те трябва да се оросяват с разпръсквачи с голям обхват/радиус на пръскане.

Различните индустрии имат различни изисквания за контрол на запрашаване, контрол на миризми, създаване на въздушна влажност и понижаване на температурата на въздуха. В зависимост от обема на помещенията, въздухообмена, и нужните нива на въздушна температура и влажност се изготвят индивидуални проекти на системи със специализирано действие.
Примери за индустриални приложения на контрол на климата, контрол на запрашаване и миризми в затворени пространства:

 • Текстилна промишленост – повишаване на въздушната влажност подобрява якостните свойства на всички естествени влакна, подобрява ефективността на боядисване, намалява статичното електричество, което се натрупва  при работния процес;
 • Дървообработваща промишленост и хартиени фабрики – повишаване на въздушната влажност: контрол на запрашаването; понижаване на заряда от статично електричество образуван от фините прахови частици във въздуха. В резултат на което се подобряват работните условия във помещенията, и се минимизира опасността от възникване на пожари. Особен ефект има при производството на ПДЧ и МДФ плоскости. При съхранение на материали и продукция е необходимо поддържане на температура и въздушна влажност за да се запазят физическите размери и характеристики на дървото;
 • Печатарска промишленост – поддържане на въздушна влажност за да се постигне оптимална влажност на хартията, понижаване на статичното електричество и подобряване на процеса на печатане;
 • Тютюнева промишленост – поддържане на въздушна влажност за запазване на свойствата на тютюневите листа.
 • Контрол на запрашаване и миризми в сортировъчни и преработвателни помещения на заводи за рециклиране.
 • Климат контрол в производствени и складови халета
 • Предварително охлаждане на климатични инсталации: Чрез охлаждане на външното топло обменно тяло на климатичните инсталации се  постига до 30% повишаване на ефективността и 30 % понижаване на консумацията на електричество.
   
Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: