Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Решеният на Amandus Kahl за общинските отпадъци на София и рециклирането на употребявани автомобилни гуми. Изградени заводи.
AMANDUS KAHL е един от традиционните участници в изложенията за ЕЕ и ВЕИ и Save the Planet в София (27-29 март 2018 г.). Всички заинтересовани посетители са добре дошли на техния щанд. Г-н Манфред Читка, мениджърът на компанията, разказва за реализираните от тях проекти в София, Саудинска Арабия, Полша и Италия.

Г-н Читка, какви видове интересни инсталации за рециклиране са продадени от Amandus Kahl през последните 2 години?


Понастоящем в София продължава да се изгражда нов завод за производство на алтернативно гориво от завода за механично-биологично третиране на отпадъците. Заводът ще преработва годишно около 410 000 тона битови отпадъци. Общинските отпадъци се доставят с камион и се разтоварват в силоз за приемане. След предварително им разтрошава те се обработват биологично в няколко отделения за компостиране. Процесът на биологично сушене е последван от механично сортиране, отделяне на металите и отделяне на рециклируемите и проблематичните материали. След сортирането останалата лека фракция се буферира в кръгъл силоз с долна бъркалка. Материалът се извежда от кръглия силоз с помощта на два шнекови конвейра с двойни улеи и доказалите се въртящи се винтове отпадъците и се транспортира към две плоскощанцови преси 45-1250. Капацитетът на съоръжението за пелетизиране е до 16 тона на час алтернативни горивни материали.

В Саудитска Арабия беше пуснат в експлоатация завод за гранулиране на отпадъци от употребявани автомобилни гуми, който бе доставен там през предходната година. Заводът се състои от инсталация за предварително раздробяване с шредер, като за първи път се прилага и мелница 60-1250 за предварително смилане. Предварителното смилане с мелницата демонстрира универсалността на плоската щанцова преса  KAHL. Надолу по веригата две паралелни гранулационни преси 60-1250  обработват раздробените автомобилни гуми до трохи от висококачествена гума и стомана с висока чистота. С годишен капацитет до 25 000 т, заводът е един от най-големите в Близкия изток.

Друг завод за гранулиране на отпадъци от употребявани автомобилни гуми с входящ капацитет  от 2,5 тона гуми за час е приведен в експлоатация близо до Гданск, Полша.

В Северна Италия вече е пуснат в експлоатация  и втори завод за рециклиране на отпадъци от употребявани автомобилни гуми. По този начин, компанията със своите два завода стана най-големият оператор за рециклиране на автомобилни гуми в Италия с пазарен дял от около 20% и общ капацитет от около 50 000 т / год.
 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: