Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Решеният на Amandus Kahl за общинските отпадъци на София и рециклирането на употребявани автомобилни гуми. Изградени заводи.

2018-01-25 16:16:20AMANDUS KAHL е един от традиционните участници в изложенията за ЕЕ и ВЕИ и Save the Planet в София (27-29 март 2018 г.). Всички заинтересовани посетители са добре дошли на техния щанд. Г-н Манфред Читка, мениджърът на компанията, разказва за реализираните от тях проекти в София, Саудинска Арабия, Полша и Италия.

Г-н Читка, какви видове интересни инсталации за рециклиране са продадени от Amandus Kahl през последните 2 години?


Понастоящем в София продължава да се изгражда нов завод за производство на алтернативно гориво от завода за механично-биологично третиране на отпадъците. Заводът ще преработва годишно около 410 000 тона битови отпадъци. Общинските отпадъци се доставят с камион и се разтоварват в силоз за приемане. След предварително им разтрошава те се обработват биологично в няколко отделения за компостиране. Процесът на биологично сушене е последван от механично сортиране, отделяне на металите и отделяне на рециклируемите и проблематичните материали. След сортирането останалата лека фракция се буферира в кръгъл силоз с долна бъркалка. Материалът се извежда от кръглия силоз с помощта на два шнекови конвейра с двойни улеи и доказалите се въртящи се винтове отпадъците и се транспортира към две плоскощанцови преси 45-1250. Капацитетът на съоръжението за пелетизиране е до 16 тона на час алтернативни горивни материали.

В Саудитска Арабия беше пуснат в експлоатация завод за гранулиране на отпадъци от употребявани автомобилни гуми, който бе доставен там през предходната година. Заводът се състои от инсталация за предварително раздробяване с шредер, като за първи път се прилага и мелница 60-1250 за предварително смилане. Предварителното смилане с мелницата демонстрира универсалността на плоската щанцова преса  KAHL. Надолу по веригата две паралелни гранулационни преси 60-1250  обработват раздробените автомобилни гуми до трохи от висококачествена гума и стомана с висока чистота. С годишен капацитет до 25 000 т, заводът е един от най-големите в Близкия изток.

Друг завод за гранулиране на отпадъци от употребявани автомобилни гуми с входящ капацитет  от 2,5 тона гуми за час е приведен в експлоатация близо до Гданск, Полша.

В Северна Италия вече е пуснат в експлоатация  и втори завод за рециклиране на отпадъци от употребявани автомобилни гуми. По този начин, компанията със своите два завода стана най-големият оператор за рециклиране на автомобилни гуми в Италия с пазарен дял от около 20% и общ капацитет от около 50 000 т / год.
 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: