Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Решенията на ICONICS за сградна автоматизация

2014-12-08 13:24:29

Решенията на ICONICS за сградна автоматизация   

 От 11 до 13 март в София ще се проведе Международното събитие Smart Cities. То обхваща конферентна и изложбена част.
 
Сред изложителите за първи път ще участва българската фирма Атикс, която ще представи своя партньор американската компания Iconics.
Решенията, които предлага Iconics, са внедрени и оптимизират управлението на процесите в много сектори, в транспортни системи, в едни от най-големите сгради по света, сред които е Пентагона в САЩ. Повече за това ще научите от инж. Кристиян Киряков, мениджър продажби в „Атикс“.
 

● Атикс предлага решения в областта на сградната автоматизация. Разкажете ни повече за компанията ICONICS, която представлявате?
АТИКС ООД
е официален дистрибутор за България на водещи световни фирми и предлагаме широка гама от продукти, с които могат да бъдат реализирани цялостни решения за сградна автоматизация.     

Американската компания Iconics е световен лидер в разработването на софтуер за визуализация и управление на системите в сградите и предприятията. Тя е златен партньор на Microsoft и активно участва заедно с тях в кампанията Smart Cities по цял свят, награденa е с „2014 Microsoft Public Sector CityNext Partner of the Year Award”. Iconics е компания, достатъчно мощна, за да предостави правилното решение, както за малки фабрики, така и за огромни заводи със стотици процеси за наблюдение. Софтуерът работи успешно в различни браншове – сградна автоматизация, възобновяеми източници на енергия, хранително-вкусова промишленост, добив на нефт и газ, фармацевтична индустрия, автомобилостроене, правителствени инфраструктури и много други.
Предоставя приложения за визуализация на процеси, енергиен мениджмънт, анализ на качеството, анализ на продуктивността и мобилни приложения.
В областта на визуализацията платформите на Iconics са Genesis 64 и Genesis 32.

ICONICS Energy AnalytiX® предвижда анализ на енергийни данни за повишаване на ефективността и намаляване на общите оперативни разходи. Решението за управлението на енергията предлага енергиен мониторинг и прогноза за нейното потребление и за подобряването на начините на използването й.

 

ICONICS Facility AnalytiX® е предсказващо решение, което оценява вероятността от повреди в оборудването и включва съвети за управление и поддръжка към персонала за предотвратяване на откази на оборудването или прекомерна употреба на енергия.
Energy AnalytiX и Facility AnalytiX намаляват потреблението на енергия до 15-25%, вредните емисии до 10-20%, увеличават ефективността до 15%.
Компанията разработва мобилни приложения, включително т. нар. SmartCity решения на Microsoft.
Две от приложенията на Iconics - EnergyAnalytiX и MobileHMI са финалисти в тазгодишните категории за  наградата "Инженери 2014" на американското списание “Control Engineering”.
 
● Как виждате бъдещото развитие на сградната автоматизация в България?

Предимствата за автоматизиране и наблюдение на процесите в сгради, инфраструктури и дори цели градове са много. На първо място драстично се увеличава производителността; намалява се времето за производство, ремонт и поддръжка; избягване на неволни човешки грешки, пълна проследяемост на процесите, значително оптимизиране на разходите и др.
Ние имаме клиенти в най-различни области – хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната индустрия, керамиката, енергетиката, химическата индустрия, бутилиращата промишленост и др. Поддържаме контакти и с едни от най-големите български компании в тези сфери.
 
● За първи път ще участвате в Smart Cities 2015 – какви са очакванията Ви?

Изложенията са част от нашия маркетингов микс. Целта ни е да представим продуктите си пред специализирана аудитория, да осъществим директни контакти, посредством които да изградим стабилни бизнес отношения. Искаме да покажем на клиентите, че има на кого да се доверят. За подпомагане на нашата комуникационна стратегия организираме и семинари, публикува статии и реклами в специализирани списания.

Видео
 

 

Източник: Виа Експо – www.viaexpo.com

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Издание 2019

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор:

   

  ВИП компании: