Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Решенията с мисъл за хората, природата, бизнеса – започват трите бизнес дни, посветени на устойчивата енергия, управление на отпадъците и градове


На 27-ми март стартират изложенията и конференциите EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, които се организират от Виа Експо в ИЕЦ, София и ще продължат до 29-ти март. “Възможностите на технологиите стават все по-неограничени и достъпни за бизнеса, общините и домакинствата. Благодарение на тях можем да променим начините, по които произвеждаме и потребяваме ресурси и да си осигурим едно по-чисто и сигурно бъдеще.” – споделят организаторите от Виа Експо.
Тази година участват водещи компании от 17 държави. Събитията са място за представяне на редица иновации, обмяна на идеи и създаване на нови контакти.

Посетителите ще бъдат посрещнати от санбот –хуманоиден робот, който успешно може да работи в различни области – търговия, охрана,  образование, здравеопазване, банки.

Те ще се запознаят с  първия в света кондензационен котел на пелети  – той има температурна модулация от 28 до 85 °C и постига 107,3% рекордна ефективност. Термопомпи от ново поколение намаляват разхода на енергия с до 80%. Първият по рода си проект у нас за инсталация/котел за производство на топлина и топлинна енергия изцяло на слама се презентира в рамките на изложенията.

Интерес предизвикват системи за енергийна ефективност, които работят, без да консумират енергия през голямата част от годината. Те постигат средносезонна норма на енергийна ефективност от 24. Системите оптимизират производство на енергия от различни източници – природен газ, отпадна топлина, слънчева енергия, биомаса, биогаз и др. намират приложение в производствени помещения, хотели и административни сгради. Инвестицията се изплаща между 3 и 4 години, а оборудването има полезен живот от 13-14 г.
Изложител акцентира освен върху технологичните характеристики на произвежданите от него бойлери за биомаса, но и върху екологичните ползи – те щадят годишно околната среда от приблизително 435 000 тона емисии на CO2.
“Станете сам свой доставчик на електроенергия и защитете бизнеса си в дългосрочен план от повишаването на цените на електроенергията.” – коментира друг участник. Той предлага фотоволтаични системи и акумулаторни батерии, които позволяват намаляване на оперативните разходи.
Друг иновативен продукт е система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия, която намаля разходите за небаланси с 300%.
Изложител представя софтуер, чрез който  отпадъците се управляват рентабилно и  екологично. Той позволява взимането на стратегически решения, базирани на данни.  
Производител популяризира иновативни контейнери, които се заравят на около 1,5 м под земята. Те спестяват място и са чисто, безопасно и икономично решение за ефективно и природосъобразно сметосъбиране, намаляват разходите за извозване на отпадъците с 30%.  Посетителите ще се запознаят и с възможностите на рециклиращи машини за пластмасови, електронни, метални и др. видове отпадъци.

Сред продуктовите експонати присъстват системи за домашна и сградна автоматизация – решения за интелигентно осветление, отопление, слънцезащита, аудио/видео приложения, системи за мониторинг на температурата, устройства за отчитане на потреблението на ел. енергия, управление на охранителната система, видеонаблюдение и др.
Участва и световен лидер, който разкрива и комбинира големи количества фрагментирани данни и ги преобразува в ценни услуги и решения, които коренно подобряват начина, по който хората живеят, се движат и взаимодействат. Той предлага Отворена платформа за локализационни услуги и пространствени данни.

Тематични конференции ще се проведат през трите дни:

 • EE и ВЕ: 27-ми март
 • Управление на отпадъци: 28-ми март
 • Интелигентни градове: 29-ти март


На официалното откриване присъстваха: Йоана Христова - заместник-кмет по направление “Зелена система, екология и земеползване”, Софийска община; Красимир Живков - заместник-министър на околната среда и водите на Република България; Н. Пр. Алберто А. М. Труеба - посланик на Аржентина в България; Улрике Щрака - търговски съветник, Advantage Austria София; Траян Кебелеу - заместник-генерален секретар на Организация за Черноморско икономическо сътрудничество и Дидие Кулон - генерален директор, Международен хладилен институт (със седалище в Париж).

Изключително широко е приложението на технологиите и решения, представени на ЕЕ и ВЕ, Save the Planet, Smart Cities. Те са от интерес за общините, ютилити и фасилити сектора, енергетиката, ОВК, строителството, архитектурата, ЕСКО компании, земеделие и животновъдство, дървообработваща, мебелна, химическа, фармацевтична промишленост, екология, управление на отпадъци и други индустрии, които целят да подобрят своята ресурсна ефективност.

Очакваме ви!  

За повече информация: www.viaexpo.com

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: