Румънско сдружение на общините

Начало > Румънско сдружение на общините

2012-01-27 16:14:18

За нас - Визия Мисия ЦенностиЗа да става динамична и силна организация, уважавана и ценена на местно, национално и международно ниво.

мисия

  •     Да представлява интересите на нашите членове, както на местно, така и на международно ниво.
  •     Да стимулира и подкрепя инициативите и дейността на общините на наши членове.
  •     За да предоставят професионални услуги за членовете на сдружението.
  •     За да подкрепим усилията на нашите членове с оглед на присъединяването на Румъния към Европейския съюз.


Ценностите

  •     Качество и професионализъм
  •     общуване
  •     духът на отбора
  •     Творчеството и реализъм
  •     Визия без действие е по-скоро мечта.

Действие без визия е загуба на време.
Визия и действие, взети заедно, могат да променят света.

 
 


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo