ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) 

Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) е създадена през 1895 г. и е една от четирите най-стари камари в България. През 1990 г. подновява своята дейност в условията на преход към пазарна икономика. Камарата е изградила репутация при предоставянето на висококачествени бизнес услуги на местно, национално и международно ниво.

Членството в РТИК предлага разнообразие от предимства – от бизнес-консултиране до възможности за делови контакти, от лесен достъп до потенциални партньори до международно признание на фирмата. Членската маса представя икономиката на Русенски регион и включва малки, средни и големи компании в секторите производство, търговия и услуги, както и някои организациии в подкрепа на бизнеса.

РТИК подпомага и съдейства за постиженията на местните компании, предоставяйки широка гама от бизнес и търговски услуги, включително политика по представляване и лобиране за индивидуалните и колективни интереси на своите членове.

За контакти:

Русенска Търговско-индустриална Камара
7000 Русе
Бул. Цар Фердинанд 3а
тел. +359 82 825875
факс: +359 82 825873
e-mail: info@rcci.bg
www.rcci.bg
 
 

Свързани новини: