Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Сайт за професионално земеделие и животновъдство

2017-01-16 14:07:48Oralo.bg
   е сайт за професионално земеделие и животновъдство, обединяващ двете печатни издания на издателство „Ентропи 1” по тази тематика. Като наследници на най-старото в страната списание за земеделие „Орало” от 1894 г., нашата мисия е да Ви информираме за новостите и практиките в българското и международно селско стопанство.

Списание „Земеделие плюс” е научнопопулярно издание за професионалисти, което включва широка гама от теми, засягащи цялото земеделие. Осигурява трибуна на изтъкнати учени и професионалисти от практиката, като запазват комплексния му характер .В тематиката му, наред с традиционните проблеми в земеделието, намират място въпросите, свързани с неговото организационно преустройство, новите технологии и растителнозащитни препарати, биотехнологиите,устойчивото и екологосъобразно земеделие.

Подобно на него сп. „Животновъдство БГ” е научноприложно издание, списвано от изтъкнати учени и специалисти в бранша. Пред вид новото приоритетно място, което сегашното правителство определя на животновъдството в България, смятаме,че списанието ще бъде полезно с предоставяне на животновъдите на най-новите научни достижения у нас и в чужбина.
http:// Oralo.bg /

 

 

 

        

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: