ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Сдружение “Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки”


 

 Целите, на които служи Сдружение “Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки”, са:
 

  • да защитаваме интересите на нашите членове и цялата индустрията на национално и международно ниво
  • да представяме и промотираме по най-добрия начин нашите членове и техните продукти в страната и по целия свят
  • да участваме в създаването на национална политика за развитие на сектора в страната
  • да се борим срещу прекомерната (зависима) и неправомерната (под 18г; бременни) употреба на алкохол
  • да подпомагаме с информация, консултации и ресурси дейността на членовете си в решаване на приоритетни за дейността им проблеми;
  • да съдействаме за увеличаване разнообразието от програми, финансиращи работата на производителите на спиртни напитки в България
     

http://www.apitsd.com/

 

 

 

 

Свързани новини: