ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

 

Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти е сдружение с нестопанска цел, самоопределило се като сдружение за осъществяване на дейността си в частна полза, включващо български и чуждестранни юридически лица, дееспособни физически лица, извършващи стопанска, търговска, изследователска, внедрителска, информационна, учебно-подготвителна и друга дейност в областта на производството и реализацията на растителни масла, кюспета, шротове и други продукти от преработката на маслодайни култури.

Като независима неправителствена организация Сдружението представя и защитава компетентно пред държавните институции интересите на производителите в бранша и сътрудничи за създаване на равнопоставена, конкурентноспособна и икономически целесъобразна бизнес среда. В качеството си на достоен партньор на държавните институции Сдружението участва активно в определянето на главните приоритети за развитието на земеделието и хранителната промишленост.

http://www.sunoil-bg.org/

 

 

 

Свързани новини: