Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Сдружение на Югозападните общини

2016-01-27 18:04:00 

За контакти:
http://www.aswm.net/index.php/bg/

Издание 2018:

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: