Страните в Европейския съюз отменят ограничителните мерки срещу ВЕИ производителите

2013-10-17 12:34:13

Страните в Европейския съюз отменят ограничителните мерки срещу ВЕИ производителитеСтраните от ЕС, които са прилагали ретроактивна политика спрямо ВЕИ производителите, вече отменят рестриктивните мерки, данъци и такси

Ясна е тенденцията на всеобща отмяна на ретроактивните и ограничителни мерки, данъци и такси, спрямо производителите на електрическа енергия от ВЕИ в страните от ЕС, които са налагали такава политика през последните две години. На 15 октомври гръцките медии съобщиха, че съдът е отменил, поради незаконосъобразност, въведения данък върху сумата за количествата продадена електрическа енергия от ВЕИ в страната. В решението на магистратите се постановява да бъдат върнати всички средства, събирани незаконно от централите - между 25 и 42 % от приходите им през последната близо една година. Подобен данък вече беше отменен и в Италия, а ВЕИ производителите от Чехия очакват решение в тяхна полза по делото, което водят срещу подобни ограничителни мерки в международния арбитражен съд във Вашингтон. Напомняме, че и в България Върховният административен съд отмени, поради незаконосъобразност, така наречената „цена за достъп”, която от септември 2012 г. отнемаше между 1 и 39 %от приходите на производителите на екологична енергия в полза на мрежовите оператори.  

Практиката показва, че заедно с отмяната на всички ограничения съдилищата налагат обезщетения и лихви върху платените суми в полза на производителите на екологичната енергия. Разходите, обаче, се поемат не от институцията, висшите чиновници или енергийната компания, инициатор на незаконните действия, а от бюджета и данъците на гражданите.

България има възможността да се поучи от европейския опит и да следва добрите примери на Германия, Франция, Италия, Белгия, които водят национални политики за модернизиране на енергийните си системи. Тенденцията не само в Европа, но и в световен мащаб, е да се развиват и разпространяват възобновяемите енергийни източници, като основен източник на електричество.

В периода на подготовка на българска енергийна стратегия институциите следва внимателно да преценяват различните предложения, с които се цели да се създадат допълнителни задължения за производителите от ВЕИ със задна дата. Най-доброто решение на управляващите би било да следват добрите практики на европейските страни за либерализиране на енергийната система. Първите стъпки по тази линия бяха направени през лятото с приемането от ДКЕВР на актуализирани Правила за търговия на електрическа енергия. ВЕИ производителите очакват тези регулации да бъдат приложени при гарантирано право за реален избор между конкурентни балансиращи групи. По този начин екологичните централи ще започнат ефективно да компенсират част от разходите за тяхното балансиране към електроенергийната система на страната.

Всички бъдещи ретроактивни мерки ще имат пагубен ефект не само върху най-иновативния сектор в българската енергетика – този на енергията от възобновяеми източници, но ще затворят окончателно вратите на България за стратегически инвестиции, загубвайки репутацията си на предвидима инвестиционна дестинация.

Read more: http://www.bpva.org/bg/