Цена за достъп отменена по още няколко категории ФтЕЦ

2013-10-17 12:44:49

Цена за достъп отменена по още няколко категории ФтЕЦ1. С решение от 30.09.2013 5-членен състав на Върховния административен съд отменя окончателно "цена за достъп" до мрежата за ФтЕЦ в частта от Решение Ц-33/14.09.2013 на ДКЕВР по раздел ІII, т. 2

- за покривни и фасадни ФЕЦ с инсталирана мощност до 30 kWp, въведени в експлоатация в периода 01.01.2012-30.06.2012 г. – 236,04 лв./МВтч;  
 

>> Решение 12500/30.09.2013 на ВАС
>> Линк към решението на ВАС


2. С решение от 01.10.2013 5-членен състав на Върховния административен съд отменя окончателно "цена за достъп" до мрежата за ФтЕЦ в частта от Решение Ц-33/14.09.2013 на ДКЕВР по раздел ІI, т. 2

- за фотоволтаични цетрали, чиито преференциални цени са определени с решение № Ц-010/30.03.2011 г., с фотоволтаични модули над 5 кWp – 139,82 лв/МВтч.

>> Решение 12582/01.10.2013 на ВАС

3. С решение от 02.10.2013 5-членен състав на Върховния административен съд отменя окончателно "цена за достъп" до мрежата за ФтЕЦ в частта от Решение Ц-33/14.09.2013 на ДКЕВР по раздел ІI, т. 1

- за фотоволтаични централи, чиито преференциални цени са определени с решение № Ц-010/30.03.2011 г., за ЕЦ с фотоволтаични модули до 5 кWp - 152,10 лв./МВтч.

>> Решение 12639/02.10.2013 на ВАС
>> Линк към решението на ВАС
 

Прочети повече: http://www.bpva.org/bg/