Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

SeeNews

2019-04-07 10:40:31 

SeeNews е водещата бизнес платформа в Югоизточна Европа. SeeNews представя бизнес и финансови новини, интервюта, фирмени статии, анализи и доклади от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения.

www.seenews.com 

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: