Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

SeeNews

2019-04-07 10:44:08 

SeeNews е водещата бизнес платформа в Югоизточна Европа. SeeNews представя бизнес и финансови новини, интервюта, фирмени статии, анализи и доклади от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения.

www.seenews.com 

Издание 2019

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: