Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Семинар на италианския консорциум INNOVA
18 април, зала Мусала, Конгресен център, ИЕЦ София, 10.00 – 13.00

РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ

Успехът в Южна Италия и перспективите за развитие на българския пазар на едно интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪБИТИЕТО


Иновация, устойчивост, измеримост, ефикасност и повторяемост.
Резултатите от добрите практики в Южна Италия и по-специално в Област Пулия се превръщат в успешен пример с факта, че само за няколко месеца се премина от под 20 % до 75 % разделно събиране по системата от врата на врата. Община Битето в Провинция Бари е един от тези примери.
Семинарът цели да се фокусира върху начините за преминаване от улично сметосъбиране към това от врата на врата, както и върху ролята на технологичната система INNOVAMBIENTE® включена в един нов модел за управление на цикъла на събиране на градските отпадъци.
Един подобен резултат, немислим допреди няколко години в Южна Италия, може да се превърне в пример за българския пазар. След мисията през септември 2018 г. на Столичния инспекторат в Пулия, която установи колко много е направено в тази област и след визитите през декември 2018 г. в Банкя и квартал Симеоново на софийската община Витоша, започна да се конкретизира желанието и възможността за експериментиране на подобен подход и в България.

INNOVA SRL – КОИ СМЕ НИЕ

INNOVAMBIENTE®
е информационна система създадена от INNOVA, една високотехнологична фирма в областта на аерокосмическата индустрия от Матера, занимаваща се с разработването на приложения, свързани с контрол и наблюдение на територията и по-специално, софтуер и системи с приложение в технологиите за дистанционно наблюдение и обработка на сателитни изображения от Synthetic Aperture Radar (SAR). От тази сфера на компетенции води началото си уеб базираната интегрирана информационна система INNOVAMBIENTE®, занимаваща се с управление и контрол на всяка фаза от цикъла на разделното събиране и изхвърляне на градските отпадъци, прилагана с успех от общини, фирми и организации в цяла Италия. Системата предлага софтуерни продукти и приложения, чиито данни са използваеми чрез една централизирана уеб платформа, позволяваща преброяване на потребителите, каталогизиране на комплекта контейнери и доставката им до потребителите, сметосъбиране с точно идентифициране на предадения отпадък чрез радиочестотна (RFID) технология, събиране по заявка, управление на центровете за сметосъбиране и на автопарка. Благодарение на интерактивното приложение “Raccolta Comune”, което може да бъде свалено безплатно от iTunes и Google Play, всеки потребител може да проверява календара за сметосъбирането и упътването за предаването, да се допита до речника на отпадъците, да изиска събиране на отпадъците по заявка, да изпрати запитване за едрогабаритни отпадъци или да изпрати в реално време сигнал на фирмата за събиране на отпадъци. Всеки гражданин става съпричастен на разходите за услугите по почистването и как те могат да бъдат намалени, както е предвидено от новата концепция за „точно таксуване“, която трябва да бъде приложена в цяла Италия до 2020 г.

За да научите повече, посетете сайта: www.innovambiente.it

ОБЩИНА БИТЕТОБитето е италианска община с около 12 000 жители, разположена в близост до Бари – столицата на област Пулия (Южна Италия). По отношение на управлението на градската хигиена, градът е включен в проекта за оптимално събиране на отпадъците ARO BA2. ARO BA 2 е организацията за улично почистване, сметосъбиране и транспортиране на отпадъците за групата общини: Модуньо (водещ партньор), Саникандро ди Бари, Битето, Бинето, Битрито, Джовинацо и Пало дел Коле, с население от над 100 000 жители. От 2016 година в общините включени в ARO BA2 е предвидено разделно сметосъбиране от врата на врата. Община Битето се отличи, в рамките на ARO BA2, като една от най-успешните преминавайки от 12 % разделно сметосъбиране през 2016 към настоящите 80 % – стойност постоянно поддържана от над година и половина. Благодарение на тези резултати градът беше в състояние да намали разходите по сметосъбирането, поради намаления обем на предадени в сметището смесени отпадъци, както и поради по-големите приходи, свързани с рециклирането на разделените отпадъци. Битето е първата община в Пулия въвела експериментирането на точно определяне на таксата за отпадъците, а именно, заплащане пропорционално на количеството отпадъци предадени от домакинствата и останалите потребители. Прилагането на точната тарифа се осъществява благодарение на технологията за бизнес разследване (Business Intelligence) на INNOVAMBIENTE, която позволява да се установят резултатите при сметосъбирането от отделните потребители.
 

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: