ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Севделина Дамянова

„Правни особености на международните търговски сделки“  Севделина Дамянова

 

Резюме

Правните сделки с чуждестанни партньори в почти всички правни сфери са вече част от нашето ежедневие на фона на една всеобща глобализация.
Въпреки стремежа към уеднаквяване на правните правила в рамките на Европейската общност, съществуват множество различия в отделните правни системи и в правното
разбиране, което е полезно да познавате, преди да направите първи стъпки на международния пазар.

Преговаряйте сигурно познавайки предварително правилата на международната търговия!
Бъдете подготвени, преди обстоятелствата да се променят!
Създайте сигурност в правните особености при изготвянето и сключването на Вашите договори!

Бъдете на крачка преди Вашите парньори!
Нашата презентация ще Ви запознае със следните теми:

1. Изготвяне на договори в международната търговия

– страни, формалности и език на договаряне;
– спазването на допълнителни изисквания;
– сключване на договор;
– сключване на кооперационни споразумения: Letter of Intent, Memordanum of Understanding, Term Sheet и др.


• осигуряване на качеството и "гаранция";
• задължения за предаване и приемане;
• доставка и плащане, забава;
• цени, корекция на цената;
• неустойки и обещетения;

2. Видове договори в международни правоотношения

• договор за покупко-продажба, договор за извършена работа и договор за услуги:
Как да ги разграничим и какви правила важат в международната търговия?
• рамкови договори и договори с подизпълнители: Особености и начин на
прекратяване?
• споразумения за дистрибуция (търговски представители, търговци, франчайзинг)
• лицензионни договори: осигуряване на ноу-хау и защита правата на интелектуална
собственост;

3. Международни споразумения

• Приложимо право (по-специално Рим I)
• Конвенция на ООН за продажби (CISG)
• Европейско право за продажбите - първата стъпка към европейско договорно право
• кратък преглед на други международни нормативни актове (по-специално
Incoterms 2010)
 


 

CV на адвокат Севделина Дамянова
Адвокат Дамянова е с международно юридическо образование. Тя е възпитаник на Софийски университет „св. Климент Охридски“ както и на „Людвиг Максимилиан университет“. Понастоящем разработва дисертационен труд в областта на международното данъчно-наказателно право. Адвокат Дамянова придобива професионален опит в изявени икономически кантори е Германия, преди да се присъедини към екипа на адвокатска кантора Хьосман.

Госпожа Дамянова специализира в областта на международното икономическо право и е Вашия правилен партньор при трансгранични правни проблеми. От януари 2015 тя е отговорна за новооснования източноевропейски отдел на кантора Хьосман и ръководи клона на кантората в Мюнхен. Тя съветва преимуществено немско – български клиенти.