Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015

Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 
Интервю с Михаел Кюнеке от Hitachi Zosen Inova AG – лектор и изложител на Save the Planet 2015, организатор: Виа Експо
 

Имате две възможности: или да оставите отпадъкът да се трупа на сметищата и да ви затрупа, или да се възползвате от него. Думите са на Михаел Кюнеке, представител на швейцарска компания за получаване на енергия от отпадъци. Откритото горене на боклука прилича по-скоро на престъпление, отколкото на решение. Закритото също трябва да отговаря на определени норми. Когато те са съчетани с подходящите технологии, отпадъкът може да се превърне в ресурс, включително и енергиен.

В навечерието на международната конференция и изложба за третиране на отпадъците, която стартира в София, екипът на “Зелена светлина – на фокус” се поинтересува от швейцарския опит. Ненапразно – в Швейцария отдавна знаят как да извличат полза от парите. Но Михаел Кюнеке описа много по-интересен и полезен модел за извличане на енергия от отпадъка.

Михаел Кюнеке, представител на компания за производство на енергия от отпадъци: Знам, че в България вече са стартирали процеси на разделно събиране на отпадъка и в посока към следване на нормите за отделяне на органичните отпадъци. Впрочем те представляват около 40 процента от общия отпадък в населените места. Намирам, че това е много добра идея. Много добре е, че вече се рециклират стъкло, пластмаса и метали. Целта е да има три основни потока от общинските сметища. Първият е във вид на отделен органичен отпадък, само че чист, забележете. Вторият е всякакви материали, годни за рециклиране, като хартия, стъкло, пластмаса и метали. Третата фракция е във вид на негодни за рециклиране материали.

Тя представлява около 30 процента от общия отпадък и има относително високо енергийно съдържание. Именно този материал, който не става за рециклиране, трябва да бъде насочен към предприятията за производство на енергия от оптадъци. След съответната обработка при извличането на енергия остават около три процента от отпадъка, който се насочва към сметищата, само че той вече е безвреден, стига сметищата да отговарят на съответните норми.

Що се отнася до органичния отпадък, стига да няма много примеси, той също може да се използва в предприятията за получаване на енергия. Тук се прилага друга технология, наречена анаеробна обработка. В резултат се получават енергия от биологичния отпадък и торове – в твърдо и в течно състояние. Ако отпадъкът предварително е събран разделно и правилно, то качествата на крайния продукт могат да са доста добри.

Имам предвид, че получените органични торове от отпадъци могат да се използват като качествен заместител на изкуствените торове, а както знаете последните не са много предпочитани. В Швейцария, например, този вид торове се сертифицират като биологичен продукт, тъй като качеството им отговаря на стандартите.

Михаел Кюнеке, представител на компания за производство на енергия от отпадъци: Съоръженията отговарят на специални ограничения за вредни емисии, определени от европейските стандарти. Тези ограничения са много по-стриктни и позволяват изпускането на много по-малко вредни емисии в сравнение с изгарянето на отпадъци в циментови заводи или производство на енергия от топлоцентрали на базата на въглища или дори на природен газ.

Ако разгледате едно такова предприятие за производство на енергия от отпадъци, ще забележите, че 50 процента от дейността му е свързана с изгарянето на отпадъци и производството на енергия. Останалите 50 процента са свързани с третирането на отделените газове. Въпросните процеси са насочени към улавяне на серен двуокис, хлорни съединения, а така също и на живак, метали, прах и така нататък.

При следващата обработка се получават калциев карбонат, калциев сулфат или калциев хлорид, смесени с прах. Тези остатъчни продукти, обаче, са в много малко количество. В зависимост от съдържанието на тежки метали тези материали могат да се използват в строителството. Ако, обаче, са твърде замърсени и опасни, те могат да се складират в специални сметища, създадени за целта. В Германия, например, за целта се използват стари мини или подземни складове. Прави се всичко възможно тези субстанции да не замърсяват водата.

Когато стоварите отпадъците направо на сметището, тогава замърсяването със сигурност е най-голямо. Да не говорим, че така губите и енергията, която може да бъде произведена. Предимството при съоръженията за получаване на енергия от отпадъци е в електричеството като един краен продукт.

Имайте предвид, че рециклирането не винаги е възможно. Така е само, когато имате хартия, стъкло или метали, събрани разделно. Когато отпадъкът е смесен, често той става негоден за преработка. Говорим за класическите случаи, когато хартията или пластмасата са замърсени с биологичен отпадък или за биологичният отпадък, който съдържа примеси от пластмаса, камъчета и така нататък. Всичко това затруднява неимоверно много процесите на рециклиране.

Моето послание към хората в България? Ето го. Наистина има полза от разделното изхвърляне и събиране на отпадъците, стига да искате да сте част от едно полезно за околната среда и за вас решение. Другата възможност е просто грозна – да свършите, затрупани от собствения си отпадък. Ако трупате всичко само на сметищата, рано или късно замърсяването ще достигне до водата и въздуха. И така ще започнете да консумирате собствените си отпадъци. А ако се отнасяте правилно към отпадъка, това може да ви гарантира и допълнителна енергия, която иначе губите.
 
Източник: Зелена светлина

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: