Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

SIKA 


Сика България ЕООД e създадена през 2002 г като 86-то дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария.

Във фирмата работят 30 висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т.н.

Това, към което се стремим в „Сика България” е да бъдем още по-конкурентноспособни, предлагайки иновативни продукти и системи, пълно техническо обслужване и подкрепа на нашите партньори и клиенти с фокус към инфраструктурните проекти, хидротехнически съоръжения, обекти в енергетиката, както и строителството на логистични центрове и производствени мощности.
 Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: