Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството

За втора поредна година QuattroGi ще вземе участие в изложението за ЕЕ и ВЕИ.

Интервю с г-н Джанфранко Брусапорчи, управител на QuattroGi.

Г-н Брусапорчи, върху какво ще акцентирате през 2018 г. при участието си?

Основен акцент тази година ще бъдат системите за пестене на енергия в хотелиерството, големите офис сгради, както и в производствата.

По какъв начин и колко енергия се спестява чрез тях?

За хотелиерството и административните сгради, системата, която препоръчваме осигурява отоплението и климатизацията на целия обект без да се консумира електричество. При актуалните към момента цени на природния газ и електроенергията в България, инвестицията в такава система, с включена пълна поддръжка, се изплаща в срок между 3 и 4 години, а има полезен живот от 13-14 години в зависимост от часовете на експлоатация и други фактори.

Това означава, че икономиите през следващите десет години далеч надвишават вложената сума, която освен това е подходяща за финансиране чрез лизингови схеми или кредити за енергийна ефективност с преференциални условия от големи и утвърдени финансови институции в страната.
 

Струва ли си този допълнителен ангажимент от гледна точка на бюрокрация, поемане на риск, пресмятане на лихви?

Световните тенденции, от които и България няма как да остане встрани, са към все по-голямо оптимизиране на енергийното потребление.


Все още много от големите потребители на енергия предпочитат да спестят от цената на оборудването, вместо от разходите за консумираната енергия.

Време е обаче на енергийната ефективност да се гледа в дългосрочен план, така както гледаме на развитието на бизнеса си, тъй като управлението на консумираната енергия, респективно на разходите за енергия, подобрява съществено конкурентоспособността на всеки бизнес, а резултатите започват да се виждат още в първите месеци след внедряването на технологията.

Имате ли действителни примери за това?

Много от клиентите ни инсталират втора или дори трета система. Причината е, че благодарение на спестените средства от енергия те са успели да разширят дейността си и имат нужда от допълнителни мощности.

Можете да го чуете лично от тях, тъй като наскоро стартирахме кампания за споделяне на опита на наши клиенти от различни сектори – както за технологията, така и за работата им с групата на Термогама, от която е част и КуатроДжи. Първите интервюта от поредицата вече са достъпни на youtube канала Termogamma Energy Solutions, както и на сайта на групата www.termogamma.net.
 

Споменахте и системи за пестене на енергия в производствата? С какво е по-различна тя от системата за хотелиерството и административните сгради?

Тази система е подходяща за специфични производства, в които има нужда от охлаждане през цялата година. Такива са например заводите за пластмаса или лекарства, печатниците, но и други в които производственото оборудването трябва да се охлажда или да се поддържа постоянна температура на помещенията. Подходящо приложение за технологията са също и изчислителните центрове.

Компактната система може да се монтира на открито или на закрито, концентрира голяма охладителна мощност - от 400 kW до 1200 kW - и е изключително икономична.

На практика тя работи без да консумира никаква енергия през голяма част от годината благодарение на специално разработения интелигентен режим. Чрез него системата оползотворява температурата на околната среда през студените месеци, които за климата на България са между пет и седем месеца - от октомври до април.

В този период се постига средносезонна норма на енергийна ефективност от 24, докато при традиционните чилъри тази норма е 5,5. Дори и в топлите месеци системата работи с ефективност много по-висока от тази на традиционните системи.

Какво бихте казали на потенциалните си клиенти, които все още обмислят инвестиция и не знаят каква енергийна система да изберат?

Това е инвестиция с изключително голяма възвръщаемост и колкото по-големи са разходите им за енергия, толкова по-скоро трябва да направят тази крачка. Не трябва да гледат краткосрочно, избирайки най-евтината система, тъй като бизнесът им ще продължи да съществува и да консумира енергия и след десет-петнайсет години, а това е период в който биха могли да се радват на огромни финансови ползи от една високоефективна енергийна система. Говорим за годишни финансови ползи в порядъка на над сто хиляди евро - години наред. Едва ли има много инвестиционни възможности, които могат да се похвалят с такава доходност
 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: